Stipendiju ieguvušas 3 D.Ozoliņa Apes vidusskolas abiturientes 3

Latvijas Universitātes Fonda stipendiju „Ceļamaize 2011 un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija” 1500 latu apmērā ieguvušas trīs Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas abiturientes – Evelīna Ostrovska, Sandra Troska un Anna Loča.

Stipendiju pēc 2.kārtu pārvarēšanas un savu spēju pierādīšanas ieguvuši 19 vidusskolēni – topošie LU studenti, ja viņi izvēlēsies uzsākt studijas LU 2011./2012.akadēmiskajā gadā. Šogad stipendiju konkursā iesaistījās abiturienti no 65 Latvijas vidējās izglītības iestādēm.

Fonda komunikācijas speciāliste Laine Dobulāne informē, ka Evelīnas vidējā atzīme pirmajā pusgadā ir 9,1 balles, tāpat jauniete visu vidusskolas laiku ir sekmīgi piedalījusies mācību olimpiādēs: ieguvusi 2.vietu rajona bioloģijas olimpiādē "Pazīsti savu organismu", 3.vietu novadu bioloģijas olimpiādē, guvusi atzinību par sekmīgu piedalīšanos Vidzemes reģiona 1.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, ieguvusi II pakāpes diplomu Latvijas 34.skolēnu zinātniskajā konferencē psiholoģijas sekcijā, tāpat guvusi atzinību novadu latviešu valodas olimpiādē un piedalījusies patriotiskās dzejas konkursā Salacgrīvā. Stipendiāte plāno rudenī uzsākt studijas LU Bioloģijas fakultātē.

Sandras vidējā atzīme ir virs 8 ballēm, viņa aktīvi pievēršas sabiedriskajām aktivitātēm, ieguvusi pirmo vietu Alūksnes un Apes novada skatuves runas konkursā "Kustības turpinājums". Jauniete sabiedriskās aktivitātes ir orientētas skatuves un mākslas virzienā – viņa spēlē amatierteātrī, apguvusi klavierspēli, tāpat aizraujas ar zīmēšanu un dzeju. Sandra plāno studēt LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, lai apgūtu datordizainu.

Annas galvenā aizraušanās ir valodas, viņas sapnis ir kļūt par angļu valodas skolotāju. To jauniete realizēs, pateicoties iegūtajai LU Fonda stipendijai. Sandra 10.klasē guvusi atzinību angļu valodas novada olimpiādē, 11.klasē - 3.vietu angļu valodas novada olimpiādē, 11.klasē - atzinību vācu valodas novada olimpiādē, 12.klasē - atzinību vācu valodas novada olimpiādē. Piedalījusies dažādos ar angļu un vācu valodu saistītos konkursos, nometnēs, skolas valodu nedēļās.

Stipendijas ieguvēji 2011./2012.akadēmiskajam gadam: Elīna Auzāne (Ziemeļvalstu ģimnāzija), Ļusine Caturova (Rīgas Krievu vidusskola), Kristīne Hodakovska (Pāvilostas vidusskola), Svjatoslavs Kistkins (Rīgas 65.vidusskola), Karina Levina (Puškina licejs), Anna Loča (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola), Līga Mangule (Valmieras Valsts ģimnāzija), Agne Meļķe (Mazsalacas vidusskola), Aija Muižinika (Kandavas internātvidusskola), Evelīna Ostrovska (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola), Līga Pakalna (Jēkabpils Valsts ģimnāzija), Mārtiņš Pričins (Rīgas 31.vidusskola), Klinta Raupa (Mālpils vidusskola), Konstantīns Strarovoitovs (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija), Sabīne Šturme (Rīgas 84.vidusskola), Sandra Troska (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola), Agita Vernere (Auces vidusskola), Eginhards Volāns (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija), Dairis Zaķēns (Jēkabpils Valsts ģimnāzija).

Komentāri 3

Ally

Jo mazāka skola, jo pretimnākošāka attieksme, ieinteresētība par skolēnu un sasniegumi. Ne velti LU Fonda stipendijas Apes skolēni saņēmuši jau vairākus gadus!!!!

pirms 10 gadiem, 2011.05.18 12:17

Malaces. Šo informāciju lai izlasa visi tie "gudrinieki", kas grib diskutēt par līmeni Apes vidusskolā, aizejot uz citām skolām . Jo nav jau problēma skolā, bet pašu skolnieku un viņu vecāku attieksmē .

pirms 10 gadiem, 2011.05.18 12:16

Tā ir jauka ziņa arī Apes novada iedzīvotājiem,lepojamies kad ir tādi jaunieši! Lai nākošreiz ir ir vēl vairāk jauniešu kas iegūst stipendiju

pirms 10 gadiem, 2011.05.18 11:32

Skolu ziņas