Tiekas ar grāmatas personāžiem

Šonedēļ daudzās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās, skolās un biedrībās norisinās „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai” veltīti pasākumi. Izņēmums nav arī Alūksnes pilsētas bibliotēka, kas pirmdien uz tikšanos aicināja Alūksnes pilsētas sākumskolas 2.klases audzēkņus.

Tikšanās laikā bērni varēja noklausīties fragmentu no Vitas Andersenas grāmatas „Petrīnes lakkurpes”. Tās galvenā personāža Petrīnes lomā iejutās Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Ieva Račika, kas teatralizētā veidā klātesošos iepazīstināja ar grāmatas nodaļu „Petrīne un Marija taisa cirku”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere atklāj, ka šai grāmatai uzmanība pievērsta arī citviet notiekošos pasākumos sākumskolu audzēkņiem. Tāpat neizpalika „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” atklātnīšu dalīšana, kurā izmantots grenlandiešu mākslinieces Akas Hēges zīmējums. Tā kā tikšanās rīkota Mārtiņdienā, neizpalika arī mielasts un Petrīnes līdzi atvestā gaiļa uzstāšanās ar īpašu priekšnesumu. Noslēgumā bērni atvadījās no grāmatas personāža, kas gandrīz ikvienam pasniedza roku un norunāja tikties arī nākamajā gadā.

Tiesa, Dz.Bauere atklāj, ka šis pasākums atšķirībā no citiem gadiem būšot vienīgais, ko Alūksnes pilsētas bibliotēka rīko saistībā ar „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu”. Tajā pašā laikā ikviens bibliotēkas apmeklētājs varēs saņemt savā īpašumā tai veltītās atklātnītes, kā arī iepazīties ar īpašu izstādi, kas veidota saistībā ar kādu no Ziemeļvalstīm un tapusi zem „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” vienotās tēmas „Mīlot Ziemeļvalstis”.

Skolu ziņas