Tuvojas darbu iesniegšanas termiņš

Vēl tikai līdz 15.aprīlim Alūksnes novada jaunieši var iesniegt savus darbus fotogrāfiju un videoklipu konkursā “Mans Alūksnes novads”.

Konkursu organizē Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, kā arī Tūrisma informācijas centru.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Ilze Zvejniece atgādina, ka konkursā var piedalīties jauni cilvēki vecumā līdz 30 gadiem, kas aicināti iesniegt fotogrāfijas vai videoklipus par Alūksnes novadu. Iesniegtajiem darbiem jāraksturo Alūksnes novads un tā sabiedriskās aktivitātes, aptverot kādu no šādām tēmām: novada kultūrvēsturiskie objekti; novads visos gadalaikos; tūrisms, aktīvā atpūta un sports Alūksnes novadā; novada kultūras, sporta un izklaides pasākumi. Darbos var tikt atspoguļoti pašu inscenēti notikumi. Labāko darbu autori saņems naudas balvas.

Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā “www.aluksne.lv” vai jauniešu centra mājas lapā “www.abjc.lv”.

Skolu ziņas