Vakarskolā veidos bāzi dabaszinātņu mācībām

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktore Gunta Grigore 10.oktobrī dosies uz semināru “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, lai sagatavotu šāda projekta iesniegumu. Projekts Izglītības un zinātnes ministrijā jāiesniedz līdz 17.oktobrim.

Rajona padome piešķir līdzfinansējumu
Alūksnes rajona padomes sēdē nolemts nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu - 14 758 latus. Projekta kopējās izmaksas ir 98 393 lati, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Lai gan summa ir liela, to nevar izmantot dabaszinātņu kabineta iekārtošanai vēl kādā citā skolā. Alūksnes rajona vakarskola ir iekļauta atbalstāmo prioritāro vispārējās vidējās izglītības iestāžu sarakstā, kam pretendentus izvēlas saskaņā ar ministrijas noteiktiem kritērijiem.
“Projekts dod iespēju iekārtot četrus mācību kabinetus: fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas. Tie būs aprīkoti ar mēbelēm. Projektā paredzēts arī kabinetu telpu remonts, bet tam vajadzēs maz naudas, jo skolā ir tikko pabeigta renovācija,” stāsta G.Grigore.

Labiekārtos četrus mācību kabinetus
Vakarskola saņems 25 datorus, interaktīvo tāfeli, dokumentu kameras, multimediju projektoru, kā arī katra mācību priekšmeta apguvei nepieciešamo aprīkojumu – ķīmijas laboratorijas traukus, uzskates līdzekļus... “Projektā ir paredzēts iegādāties četras interaktīvās tāfeles, bet pietiktu ar vienu. Tā noder prezentācijai un dažādām spēlēm, bet vakarskolā mācās vairāk pieauguši cilvēki. Dokumentu kameras ir vairāk izmantojamas,” skaidro G.Grigore. Viņa uzsver, ka kabinetu aprīkojums ir dārgs, tāpēc nav pamata pašvaldību vadītāju bažām, ka būs grūti izlietot visu projekta finansējumu. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča norāda, ka, piemēram, ķīmijas kabinetā ir nepieciešami gan laboratorijas trauki, gan svari un vēl apmēram 20 dažādu aprīkojuma priekšmetu. Līdzīgi ir bioloģijas un fizikas kabinetā. Mēbeles var iegādāties tad, ja viss aprīkojums kabinetiem ir pilnībā nodrošināts.

Skolu ziņas