Var pieteikties pirmajai Ielu vingrotāju skolu tūrei

Latvijas Ielu vingrotāju sporta biedrība  sadarbībā ar OKarti izsludina skolu pieteikšanos pirmajai ielu vingrotāju tūrei „Labākie ielu vingrotāji tavā skolā”. Skolas, kas vēlas pieteikties, aicinātas sagatavot foto vai video ielūgumu, kas elektroniski jāiesniedz laikā līdz 14.oktobrim.

Ielu vingrotāju skolu tūre ir iespēja klātienē satikt labākos Latvijas ielu vingrotājus, redzēt viņu paraugdemonstrējumus, kā arī piedalīties pašiem un pārrunāt sportisku un veselīgu dzīvesveidu. Līdzās paraugdemonstrējumiem paredzēti arī konkursi un uzdevumi skolēniem, kur labākajiem balvas no OKartes.   

 „Latvijas ielu vingrotāju kustība kļūst lielāka, spēcīgāka un pārliecinošāka. Esam patiesi gandarīti par skolēnu izrādīto interesi šajā demokrātiskajā sporta veidā, kas ļauj pilnveidot sevi fiziski un kvalitatīvi piepildīt savu brīvo laiku,” atzīst sporta biedrības vadītājs Māris Šlēziņš. „Esam jau vairakkārt saņēmuši ielūgumus no Latvijas skolām, tomēr līdz šim ierobežotu finanšu resursu dēļ nav bijusi iespēja atsaukties viesiem ielūgumiem. Tagad, pateicoties OKartes sniegtajam atbalstam, mums būs iespēja veidot apjomīgu skolu tūri, tā apciemojot līdz pat 20 skolām visā Latvijā.”

Lai pieteiktos Ielu vingrotāju un OKartes atbalstītajam projektam nepieciešams sagatavot ielu vingrošanas tematikai veltītu foto vai video vizītkarti (līdz 30sek.) - uzaicinājumu Ielu vingrotājiem apciemot konkrēto mācību iestādi. Ielu vingrotāju vizītei pieteikties un izlozē piedalīties var jebkura Latvijas pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde, direktora, mācību pārziņa vai sporta skolotāja personā. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, augšupielādējot tos mājas lapā www.draugiem.lv/okarte, spiežot uz interneta banera „Ielu vingrotāji”. Ar nolikumu var iepazīties www.okarte.lv un www.ieluvingrosana.lv 

Skolu ziņas