Veic grozījumus Jauniešu padomes nolikumā

Alūksnes novada domes sēdē tika veikti grozījumi Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikumā. Būtiskākie grozījumi paredz, ka jauniešu pārstāvībai padomē pašvaldība izsludina pieteikšanos un jaunietis, kas vēlas darboties padomes sastāvā, iesniedz pašvaldībai rakstisku iesniegumu, motivējot savu vēlmi.

Lai jaunietis tiktu atbrīvots no dalības padomē, ja kādu apsvērumu dēļ viņš to vairs nevēlas vai nevar veikt, viņam arī jāraksta iesniegums pašvaldībai. Grozījumi arī paredz samazināt jauniešu skaitu padomē no desmit uz astoņiem un noteikt, ka Izglītības, kultūras un sporta komiteju padomē pārstāv tās priekšsēdētājs. Jaunieši iesniegumus par dalību padomē var iesniegt līdz 15.aprīlim, nosūtot pašvaldībai vai iesniedzot personīgi 306.kabinetā.

Skolu ziņas