Laikraksts "Alūksnes un Malienas Ziņas"

Alūksnes un Apes novadu laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” ir neatkarīgs reģionāls preses izdevums, kas iznāk kopš 2019. gada 4. janvāra. Izdevējs – SIA “Malienas Ziņas”. Iznāk divas reizes nedēļā – piektdienās, 16 lappušu apjomā kopā ar pielikumu “TV Diena”, un otrdienās 8 lappušu apjomā.


“Alūksnes un Malienas Ziņas” ir laikraksts, kurā kopš 2019. gada janvāra apvienojās divas iepriekšējās Alūksnes un Apes novadu neatkarīgās avīzes - “Malienas Ziņas” (iznāca kopš 1925. gada 14. maijā) un “Alūksnes Ziņas” (iznāca kopš 2000. gada 17. oktobra). Apvienojot spēkus, radošos un profesionālos žurnālistu kolektīvus, kopā tiek radīta avīze ar daudzpusīgu saturu.
“Alūksnes un Malienas Ziņās” ik nedēļu tiek publicēti raksti, fotoreportāžas, ziņas, viedokļi, komentāri, kas tiek gatavoti, ievērojot profesionālas žurnālistikas principus un gādājot, lai lasītājs saņemtu objektīvu informāciju. Lai laikraksta slejās paustais stiprinātu Latvijas Republikas Satversmē noteiktās vērtības – visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi; ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību; cenzūra ir aizliegta; ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas, reliģisko brīvību. Laikraksta saturā dominē politiskie, sociālie, ekonomiskie un kultūras temati, veidojot sabiedriski nozīmīgu saturu par dzīvi Latvijas pierobežā – Alūksnes un Apes novados.


Rakstām par: 

   * Alūksnes un Apes novadu ikdienas notikumiem un problēmām;

   * izzinām un atspoguļojam vietējo iedzīvotāju, amatpersonu viedokļus;

   * veidojam aprakstus un pieredzes stāstus par dažādu nozaru cilvēkiem, ģimenēm;

   * atspoguļojam un skaidrojam valsts politiķu pieņemtos lēmumus, izmaiņas noteikumos, to kontekstā izceļot aspektus, kā tas ietekmē    Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājus.

Kopš 2008.gada augusta laikrakstam ir arī reģionālais interneta portāls “Alūksniešiem.lv” (www.aluksniesiem.lv). Tas ļauj vēl plašāk nekā laikraksta lappusēs atspoguļot lokālo informāciju un veidot atgriezenisko saiti ar lasītājiem. Pēc sistēmas “Google analytic” datiem par 2017.gada pirmo pusgadu, portāla “Alūksniešiem.lv” unikālie lietotāji ir 20 900 mēnesī, lapu skatījumi mēnesī – 315 500.


Adrese: Rūpniecības iela 7a, Alūksne, LV-4301
E-pasts: [email protected]

Redakcija

Līga Vīksna
Galvenā redaktore
    64307062     
 [email protected]


Loreta Jargane
Portāla redaktore     26410083  
 [email protected]

Aivita Lizdika
Galvenās redaktores vietniece
    26410083


[email protected]luksniesiem.lv


Sandra Apine
Dace Plaude
Galvenās redaktores vietniece
Žurnāliste, korektore 
    64307062
    64307062

 [email protected]
 [email protected]


Didzis Bauers Datormaketētājs     26410083
 
 [email protected]


Agita Bērziņa          
Portāla redaktore
    26410083

 [email protected]

Reklāmas nodaļa

Vēsma Celma Reklāmas projektu vadītāja     26410083

 [email protected]