Aicina Alsviķu Miķelis!

Pie Strautiņu pamatskolas 25.septembrī risināsies tradicionālais Alsviķu Miķeļa gadatirgus, kas arī šogad sola daudz pārsteigumu un interesantu andeli.

Alsviķu pagasta kultūras nama vadītāja Marina Ramane aicina visus pirkt un pārdot gribētājus uz Strautiņiem jau no pulksten 9.00. Tāpat kā iepriekšējos gadus, gadatirgus apmeklētājiem tiks piedāvāta arī plaša kultūras programma – šogad par to gādās Apes novada amatiermākslas kolektīvi. Gadatirgus norisēs visus aicinās iesaistīties atraktīvās jaunlaicenietes Māra Svārupe un Inga Raudiņa.

“Ar raitu dejas soli visus priecēs Apes tautas nama deju kopa “Metenis” (vadītāja Edīte Dauškāne), bet muzicēs Apes pūtēji. Izveicīgākie un veiklākie var sākt jau trenēties, lai piedalītos tradicionālajā umurkumurā. Bērni varēs iesaistīties dažādās sportiski atraktīvās izdarībās. Pasākumu kuplinās arī Strautiņu mazpulcēni (vadītāja Sandra Buliņa). Kopā ar SIA “Unti” gadatirgus apmeklētājiem šogad piedāvāsim īpašu rudens zupu, ko turpat tirgus laikā vārīsim. Bet pamatskolas zālē būs iespēja vērot prezentāciju par projekta “Strautiņu mazpulcēni – vides un kultūras mantojuma apzinātāji, tūrisma taku izveidotāji Alsviķu pagastā” laikā paveikto, ko izrādīs Alsviķu pagasta tūrisma darba organizators Jānis Polis un mazpulcēni. Būs arī nūjotāju grupas vadītājas Solveigas Selgas prezentācija par to, kā nūjo kalnos. Interesenti varēs arī izmēģināt nūjot dabā S.Selgas vadībā, jābūt tikai piemērotiem apaviem un nūjām,” stāsta M.Ramane.

Viņa atklāj, ka neiztrūkstoši pasākuma beigās būs arī Alsviķu Miķeļa balvu pasniegšana. “Aicinām visus tirgotājus savu dalību pieteikt jau iepriekš, tirdzniecības vietas atļaujas izsniegsim tirgus dienas rītā. Īpaši gaidīsim dažādus amatniekus ar saviem ražojumiem un darinājumiem, jo viņi ir Alsviķu Miķeļa gadatirgus būtība,” saka M.Ramane. Alsviķu Miķeļa gadatirgus interesentus Strautiņos pulcina jau divpadsmito rudeni. Gadatirgu organizē biedrība “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” kopā ar Alsviķu kultūras namu, Strautiņu pamatskolu un citiem atsaucīgiem cilvēkiem.

Kultūra