Alsviķos popularizēs latviešu ieražas

Alsviķu pagasta kultūras namam atbalstīts projekts “Saule brida rudzu lauku...”, kas bija iesniegts Alūksnes lauku partnerībā nelielas, kvalitatīvas un mūsdienīgas kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un produktu attīstīšanai.

Kultūras nama vadītāja Marina Ramane stāsta, ka projektā iegādāsies trīs pamatlīdzekļus – skaņu aparatūras komplektu, multimediju projektoru un linu auduma tērpus trīs amatiermākslas kolektīviem. Projektā iegādāto izmantos skaista koncertuzveduma “Saule brida rudzu lauku...” tapšanā, ko piedāvās skatītājiem 1.oktobrī rudens saulgriežu godināšanas svētkos Alsviķos. “Ir svarīgi aktualizēt un popularizēt latviešu tautas tradīciju un ieražu nozīmi, tādēļ veidosim augstvērtīgu,  kvalitatīvu un izglītojošu koncertuzvedumu, kurā iesaistīsim trīs amatiermākslas kolektīvus - deju kopu “Jandāls”, sieviešu vokālo ansambli “Canticum” un teātra studiju. Katram kolektīvam ir savi tērpi, taču līdz šim nebija vienotu tērpu, kurus varētu izmantot kopīgam koncertam, tādēļ izlēmām trim kolektīviem šūt stilizētus auduma tērpus no lina. Lins ir senajiem latviešiem raksturīgs materiāls, kas vasarā dzesē, bet ziemā silda, ir dabisks un “elpojošs”. Kopskaitā uzšūsim 32 tērpus: 16 - deju kolektīva dalībniekiem, 10 - vokālā ansambļa dalībniecēm un sešiem teātra studijas dalībniekiem,” stāsta M.Ramane.

Koncertu bagātinās projektā iegādātā jaunā skaņu aparatūra un projektors. “Lai veidotu mūsdienīgus un kvalitatīvus koncertus, nozīme ir labai tehnikai. Tautas nama rīcībā esošā apskaņošanas aparatūra ir savu laiku nokalpojusi, tādēļ projektā iegādāsimies jaunu apskaņošanas aparatūru. Ne tikai jaudīgāku pulti un tumbas, bet arī vairākus mikrofonus. Būtisks ir arī labs projektors, lai vizuāli papildinātu pasākumu. Pēdējā koncertā bijām spiesti aizņemties labāku projektoru, jo tautas nama projektors ir novecojis un neatbilst mūsdienu vajadzībām. Tagad mums nebūs labs tehniskais aprīkojums no kāda jāīrē,” inventāra nepieciešamību skaidro M.Ramane.
 
Koncertuzvedumu būs iespējams noskatīties ikvienam interesantam neatkarīgi no atrašanās vietas. “Esam vienojušies ar bezmaksas vietni “fokuss.tv”, ka pārraidīs tiešraidē mūsu koncertu. Atliks vien ieiet konkrētā vietnē un varēs redzēt visu notiekošo. Koncerta ierakstu pēc tam saņemsim DVD diskā un publicēsim kādā no populārajiem videoportāliem. Video varēs ērti noskatīties ikviens, kurš vien to vēlēsies, piemēram, pensionāri pagastos ikmēneša tikšanās reizēs. Esam vienojušies ar četriem tautas namiem, kuros arī izrādīsim iestudēto koncertuzvedumu. Tas būs Jaunannā, Pededzē, Jaunlaicenē un Apē,” stāsta M.Ramane.
Kopējās projekta izmaksas ir 10 594,81 eiro: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 9000 eiro, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums - 1594,81 eiro.

Kultūra