Alūksnes muzeja piedāvājums decembrī

Decembrī Alūksnes muzejs piedāvā aplūkot sekojošas izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Muzejs piedāvā arī piecas izglītojošas un radošas nodarbības skolēniem.

Izstādes:
Alūksnes mākslinieku kopizstāde „5.rudens”. Izstādē apskatāmi stājmākslas, lietišķās mākslas, tēlotājmākslas, grafikas darbi, kā arī foto.
Šogad pēdējā izstāde Jaunās pils bēniņos - ceļojošā izstāde no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja „Alkohols cilvēka organismā”.
Izstāde no muzeja krājuma „Senču istaba”. Izstāde iepazīstina muzeja apmeklētājus ar latviešu sadzīvi no 19.gs. sākuma līdz 20.gs. 20-30.g.
Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehāniskie mūzikas instrumenti”. Iespējama apskate kopā ar kolekcionāru, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 64381321; 29205295; 26496831.
   
Pastāvīgās ekspozīcijas:

„Marienburgas cietoksnis 1342. – 1702.” Vēstījums par cietokšņa vēsturi.
„Stāsts par Leo Kokli” (papildināta). Stāsts par interesantu un kolorītu personību, mākslinieku Leo Kokli un viņa radošo dzīves gājumu.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Atmiņas par laiku, kad Alūksnes parkā bija skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču Lilijas Līces, Vijas Mikānes, Gaidas Grundbergas un citu tēlnieku darbi. Ekspozīcija izstādīta daļa no 1957.gada Vladimira Iļjiča Uļjanova (Ļeņina) skulptūras, kas 2010.gada pavasarī atrasta Jaunās pils vīna pagrabā.
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas istaba” 1941., 1949.gada represiju atceres ekspozīcija, kurā izmantoti Alūksnes rajona izsūtīto iedzīvotāju materiāli. Ekspozīcija tapusi sadarbībā ar novada represēto apvienības „Sarma” biedriem.

Izglītojošas un radošas nodarbības:

*"Kā tapa Latvijas prece" Par piena pārstrādi. Skolēni varēs iepazīties ar piena pārstrādes priekšmetiem, apgūt ar to saistītos jēdzienus, piemēram, ciba, ķērne, mārciņa u.c., piena apraksts literatūrā – tautasdziesmās, pasakās, sakāmvārdos, vietvārdos.

Auditorija – sākumskolas skolēni. Nodarbības ilgums 30 min.

*„Kā tapa Latvijas prece” No graudiņa līdz klaipiņam. Programmas mērķis vizuāli iepazīties ar Alūksnes muzeja krājumā esošajiem graudu pārstrādes priekšmetiem, apgūt senos jēdzienus – abra, lize, sprigulis. Uzzināt par maizēs simboliku literatūrā – tautasdziesmās, mīklās, pasakās, vietvārdos, teikās.

Auditorija – sagatavošanas grupas, sākumskolas skolēni. Nodarbības ilgums 25 min. Nodarbības beigās – izdales materiāls – kartītes ar priekšmetu fotoattēliem uz krāsaina papīra.

*"Pastaiga pa "Senču istabu" Mērķis iepazīties ar Alūksnes novada ļaužu sadzīvi no 19.gs.beigām līdz 20.gs. sākumam.

Aktivitātes -iepazīšanās ar senajiem darba un sadzīves priekšmetiem, ar rokdarbiem, apģērbu, senču sadzīves atspoguļojums folklorā- mīklas, sakāmvārdi, parunas.

Nodarbības ilgums: 30 min. (atkarībā no auditorijas). Mērķauditorija- sākumskolas klašu audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņi.

*„Kad man būtu tā naudiņa...” . Nodarbības laikā skolēniem tiks dota iespēja pataustīt, izpētīt čaukstošās senās papīrnaudas banknotes, iepazīties arī ar naudas tapšanas vēsturi, vērojot slaidus un klausoties stāstījumā.

Auditorija – 4.-9.klašu skolēni. Nodarbības ilgums 20 min.

*Līdz decembra beigām izstādes „Alkohols cilvēka organismā” ietvaros piedāvājam nodarbības 1.-3.klašu skolēniem „Izkrāsosim ZAĻO pūķi!”; 4.-8.klašu skolēniem „Atkarībām, nē!” un 9.-12.klašu skolēniem „Komikss – lomu spēles”. Nodarbības ilgums 30 min.

Uz muzejpdagoģiskajām programmām var pieteikties, saskaņojot laiku pa tālruni 64381321.

Kultūra