Alūksnes muzeja piedāvājums februārī

Alūksnes muzejs februārī piedāvā sekojošas izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas:

Izstādes:

Līdz 25.martam Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāde „Tautas apģērbs un mode”.

No 18.februāra trešā vēsturiskā izstāde „Neskati vīru no cepures!” no cikla „Alūksnes amatnieki 20.gs sākumā”. Izstādē apmeklētājs iepazīsies ar 20.gs. 20-30.gadu cepurnieku, drēbnieku un kurpnieku amatu alūksniešu gaumē.

Alūksnes mākslas skolas absolventu un pedagogu izstāde „5.rudens”. Izstādē apskatāmi stājmākslas, lietišķās mākslas, tēlotājmākslas, grafikas darbi, kā arī foto.

Izstāde no muzeja krājuma „Senču istaba”. Izstāde iepazīstina muzeja apmeklētājus ar latviešu sadzīvi no 19.gs. sākuma līdz 20.gs. 20-30.g.

Vēsturiska izstāde par Alūksnes pilsētu „Krustpunktā”. Vēstījums par Alūksnes pilsētas attīstību no 18.gs. beigām līdz 20.gs. pirmajai pusei.

Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehāniskie mūzikas instrumenti”. Iespējama apskate kopā ar kolekcionāru, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 64381321; 29205295; 26496831.
    

Pastāvīgās ekspozīcijas:

„Marienburgas cietoksnis 1342. – 1702.” Vēstījums par cietokšņa vēsturi.

„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Atmiņas par laiku, kad Alūksnes parkā bija skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču Lilijas Līces, Vijas Mikānes, Gaidas Grundbergas un citu tēlnieku darbi. Ekspozīcija izstādīta daļa no 1957.gada Vladimira Iļjiča Uļjanova (Ļeņina) skulptūras, kas 2010.gada pavasarī atrasta Jaunās pils vīna pagrabā.

„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas istaba” 1941., 1949.gada represiju atceres ekspozīcija, kurā izmantoti Alūksnes rajona izsūtīto iedzīvotāju materiāli. Ekspozīcija tapusi sadarbībā ar novada represēto apvienības „Sarma” biedriem.

Kultūra