Alūksnes un Apes novadu tautas deju kolektīvu skate

24.martā Gaujienas tautas namā notika Alūksnes un Apes novadu tautas deju kolektīvu ikgadējā skate, kurā piedalās 6 kolektīvi no 1.- 6. klasei.

Kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija, gan vizuālo, gan māksliniecisko un horeogrāfisko izpildījuma kvalitāti. Sniegumu vērtēja Inga Meirāne - tautas deju virsvadītāja bērnu un jauniešu deju kolektīviem Alūksnes un Apes novados, izglītības metodiķe Alūksnes novadā un Alūksnes pilsētas sākumskolas tautas deju kolektīvu vadītāja "Pastalnieki” vadītāja, Aija Zeibota  - Palsmanes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Cīrulis” un  jauniešu deju kolektīva "Mazais brālis" vadītāja, Svetlana Spalviņa - Virešu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Virši” vadītāja.

Apes tautas nama 1.-4.klašu kolektīvs „Nebēdnieki”, vadītāja Dace Ķelpe, ieguva I pakāpes diplomu (43,5), Trapenes kultūras nama 1.-3.klašu kolektīvs, vadītāja Liene Tomiņa -Bambule, ieguva II pakāpes diplomu (37), Gaujienas internātpamatskolas 1.-4.klašu kolektīvs, vadītāja Gunta Briede, ieguva II pakāpes diplomu (36,3), Liepnas vidusskolas 3.-6.klašu kolektīvs, vadītāja Ināra Orbidāne, ieguva II pakāpes diplomu (37,8), Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas 3.-6.klašu kolektīvs, vadītāja Aiva Vilciņa, ieguva I pakāpes diplomu (40,2),Gaujienas tautas nama 3.-6.klašu kolektīvs „Kastanītis”, vadītāja Dace Ķelpe, ieguva augtākās  pakāpes diplomu (47,8).

Kultūra