Ansambļu skatē daudz dalībnieku 2

Apes vidusskolā 20.februārī notiks Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate, kurā piedalīsies 19 ansambļi no abiem novadiem.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē - skatē, ko organizē Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar apriņķa koru virsdiriģentu Robertu Liepiņu un Apes novada pašvaldību, piedalīsies vokālie ansambļi vairākās kategorijās. Bērnu vokālo ansambļu grupā piedalīsies vokālais ansamblis „Skabargas” un meiteņu ansamblis „Twister” no Trapenes (vadītāja Ina Java), vīru vokālo ansambļu grupā - Veclaicenes vīru ansamblis (vadītājas Ilze Briediņa, Aija Daume), senioru grupā startēs trīs muzikālie kolektīvi – Apes senioru vokālais ansamblis „Dziesmas mūžs” (vadītāja Sandra Oto), Veclaicenes senioru vokālais ansamblis (vadītājas Ilze Briediņa, Aija Daume) un Gaujienas senioru vokālais ansamblis „Lainva” (vadītāja Indra Sadovņikova).Arī jaukto ansambļu grupā ir trīs dalībnieki – Annas jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Antra Līdaciņa), Veclaicenes jauktais vokālais ansamblis (vadītājas Ilze Briediņa, Aija Daume) un Pededzes folkloras kopa „Labā oma” (vadītāja Tamāra Jakabsone).Bet vislielākā konkurence būs sieviešu vokālo ansambļu grupā: Malienas sieviešu vokālais ansamblis (vadītājs Zigmārs Krūmiņš), Mārkalnes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Janita Keiva), Jaunlaicenes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Inga Ārste), Trapenes sieviešu vokālais ansamblis „Ilūzija” (vadītāja Ina Java), Veclaicenes sieviešu vokālais ansamblis (vadītājas Ilze Briediņa, Aija Daume), Gaujienas sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Dagnija Pakalne), Ilzenes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Olīvija Jēģere), Ziemeru sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Ilze Briediņa), Liepnas sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa” (vadītāja Lilita Spirka) un Apes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Sandra Oto). Katrs pieaugušo muzikālais kolektīvs skatē izpildīs trīs dziesmas – vienu latviešu komponista oriģināldziesmu vai tautasdziesmas apdari un divas brīvas izvēles dziesmas. Vismaz viena dziesma konkursa dalībniekiem jādzied bez pavadījuma. Savukārt bērnu ansambļi izpildīs divas dziesmas un viena no tām būs “a capella”. Skatē būs dzirdamas arī pašu kolektīvu vadītāju komponētas dziesmas.  Muzikālo kolektīvu sniegumu skatē vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs Alūksnes un Apes apriņķa koru virsdiriģents Roberts Liepiņš, Alūksnes un Apes novada skolu koru virsdiriģents Jānis Baltiņš un Alūksnes mūzikas skolas pedagoģe, koru diriģente Ināra Kravale

Komentāri 2

Katra kolektīva darbs ko viņš iegulda savā izaugsmē noteikti nav vienāds un līdz ar to arī samaksa vadītājam nevar būt vienāda. Kritēriju ir ļoti daudz - kolektīva vadītāja izglītība, kolektīva darbības ilgums, sasniegumi, notikumu daudzums ko veido kolektīvs ar vadītāju savā pašvaldībā, izbraukuma koncerti, kolektīva mēģinājumu biežums, kvalitāte.Samaksa ir atkarīga arī no katras pašvaldības, cik tā var atļauties maksāt un kā novērtē konkrētā cilvēka darbu. Tautas nama vadītāja pienākums ir rūpēties, lai vadītājs saņem adekvātu atalgojumu padarītajam darbam. Pašvaldībās par kultūras līmeni var spriest pirmkārt pēc amatiermākslas kolektīvi darbības un kvalitātes, un tikai pēc tam pēc vieskoncertu daudzuma.

pirms 11 gadiem, 2010.02.23 20:39

Cienījamie kolektīvu vadītāji,vai mēs nevarētu apvienoties prasībai par apmaksas sistēmu kolektīvu vadītājiem , jo šobrīd par vienu un to pašu darbu var saņemt pilnīgi atšķirīgu samaksu. Intresanti uzzināt Kas nosaka apmaksu? Un kādi ir kritēriji?

pirms 11 gadiem, 2010.02.17 17:05

Kultūra