Apē atklāj izstādi “Kolhozu laiki”

Piektdien, 15.augustā, Apes tautas namā, tika atvērta izstāde, kas veltīta Apes kolhozu atceres 65 gadiem.

Viss gads no 2013.gada Apes pilsētas svētkiem līdz šā gada pilsētas svētkiem tika veltīts Apes pagasta Kolhozu izveides atcerei, apzinot ne tik daudz kolhozus, cik pašus cilvēkus, kuri šajos kolhozos ir strādājuši.

Izstādes atklāšanā klātesošo acīs bija manāms aizkustinājums un reizē arī skumjas, jo laiks iet un daudzi cilvēki, kuri šajos laikos ir strādājuši, ir jau aizgājuši no mums un aiznesuši līdz kādu vēsti, kādas atmiņas, tā laika būtisku nozīmi.

“Tas ir tas laiks, kad jūs kopāt un mīlējāt šo zemi, tās ir jūsu sastrādātās rokas, tās ir jūsu negulētās naktis, bet tajā brīdī, kad no jums prasīja jūsu darbu, jūs par to nedomājāt, jūs vienkārši gājāt un darījāt, kas bija jādara. Tā bija kopsaimniecība, bet tajā brīdī - vienalga šai kopsaimniecībai jūs visi strādājāt ar savu sirdi”, izstādes atklāšanā atzina Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.

Priekšsēdētāja, atklājot izstādi, uzsvēra, ka kādu mazumiņu no tā, kas ir bijis tieši kolhozu laikā, mēs cenšamies saturēt, saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm, jo visi klātesošie un visi, kuri palīdzēja veidot izstādi, ir tie, kuri meklēja materiālus, sniedza savus atmiņu stāstījumus, un domāja, kas būtu tas, ko no albumiem, no lietām mājās, var izlikt izstādē.

Pateicoties izstādes veidotājiem - Ilzei Sproģei, Dzintrai Ozoliņai, Dianai Liepiņai, Astrai Bindei, Mudītei Kaktiņai, Daigai Bojārei un Madarai Jakobsonei, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju atzina, ka, veidojot izstādi, darbs bija liels izziņu avots, emociju gamma, prieks un pa reizei - arī nesapratne. Tas ir kaut kas unikāls.

Izstāde būs atvērta līdz 30. septembrim katru darba dienu no pulksten 09:00 līdz 17:00, savukārt Apes pilsētas svētku ietvaros izstāde būs atvērta piektdien, 22. augustā, no pulksten 9:00 līdz 21:30, sestdien, 23. augustā, - no pulksten 9:00 līdz 18:00.

Kultūra