Apē notiks Labdarības koncerts un Ziemassvētku tirdziņš

Tuvojoties Ziemassvētkiem, kas tradicionāli ir iejūtības un labdarības laiks, Apes iedzīvotājiem radās ierosme dot arī savu artavu, palīdzot Apes bērniem ar īpašām vajadzībām, šoreiz - Keitai un Gustavam. Tādēļ Apes tautas namā 13. decembrī pulksten 11.00 notiks Labdarības koncerts, kurā uzstāsies Apes amatiermākslas kolektīvi , kā arī Labdarības tirdziņš tautas nama mazajā zālē, kura ieņēmumi no pārdotajām lietām tiks ziedoti minētajam mērķim.

Tautas nama lielajā zālē no pulksten 12.00 norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, kur varēsiet iegādāties jaukas dāvanas sev un saviem mīļajiem - amatnieku un rokdarbnieču darinājumus, mājražotāju našķus. Projekta „Heritage business” ietvaros ar savu pašražoto produkciju te piedalīsies arī skolēnu mācību uzņēmumi gan no Apes novada, gan Igaunijas un Krievijas. Arī šī tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem būs iespēja ziedot labdarībai. Amatnieki un mājražotāji uz tirdziņu aicināti pieteikties Apes tūrisma informācijas punktā pa tel. 22037518, 64322273.

Gan koncerts, gan tirdziņš tiek rīkots Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) labdarības akcijas „Labestības laiks” ietvaros, un savāktie līdzekļi nonāks kontā „Keitai un Gustavam”. AANF vadītāja Dzintra Zvejniece informē, ka iespējams ziedot arī nodibinājuma „Alūksnes un Apes novada fonds” (reģ. nr. 4000809027) SEB banka, LV 96UNLA0050019750651, ar norādi „Keitai un Gustavam”. Ziedojumu kastītes novietotas arī Apes veikalos , kā arī Apes tūrisma informācijas punktā.

Kultūra