Apes un Alūksnes novadu 14.Grāmatu svētku programma

2015.gada 17.aprīlī pirmo reizi Apē notiks ikgadējie Grāmatu svētki, kurus organizē Latvijas lauku bibliotēku atbalsta biedrība, Apes novada pašvaldība, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes pilsētas bibliotēku.

No pulksten 10:00 līdz pulksten 15:00 Apes tautas nama foajē un mazajā zālē svētku dalībniekiem būs iespēja apmeklēt grāmatu komercizstādi, kurā savu jaunāko grāmatu klāstu piedāvās šādas izdevniecības: „Lauku Avīze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Nordik”, „Avots”, „Divpadsmit”, Latvijas Grāmata u.c. Iegādājoties izstādē piedāvātās grāmatas, pircēji piedalīsies jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” svētku noslēgumā, no pulksten 15:00 līdz pulksten 15:30 Apes tautas nama lielajā zālē.

Pulksten 11:00 Apes tautas nama lielajā zālē Lauku bibliotēku atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Biruta Eglīte, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un Apes mazie un lielie mūzikas draugi atklās Apes un Alūksnes novadu 14.Grāmatu svētkus.

Pulksten 11:30 Apes tautas nama lielajā zālē “Latvijas Avīze” aicinās uz publisko diskusiju par problēmām izglītības sistēmā.

Savukārt pēc aktīvas diskusijas, pulksten 14:00 Apes tautas nama lielajā zālē visi interesenti tiek aicināti uz tikšanos ar bioloģijas zinātņu doktoru Aldoni Vēriņu (Lauku Avīze), daloties pieredzē par motīvu „Nav nekā skaistāka par peonijām”.

Visi tie, kuri vēlēsies pakavēties pārdomās par dzīvi, aicināti pulksten 14:00 Apes bibliotēkā tikties ar rakstnieci Ingunu Baueri (Zvaigzne ABC) un ieklausīties vārdos, kuri plūst “Ar mīlestību caur pagātni uz nākotni”. Rakstniece Inguna Bauere teic: “Zem saules ir tikai viens, kas visam, kas plūst un mainās, nosaka laiku. Tā ir mīlestība. Mīlestība nojauc gadsimtu robežas.”.

Vismazākie grāmatu lasītāji – pirmsskolas vecuma bērni pulksten 11:00 aicināti ceļojumā „Burti dabas grāmatā” no Raganu klintīm kopā ar gudro Pūci, izveicīgo Vāveri, pukšķētāju Ezi un Vaidavas raganiņu, savukārt pulksten 12:40 D.Ozoliņa Apes vidusskolas zālē mazos aicinās uz sarunu „Lauku sētā dzīve jautra” – ar rakstnieci Vitu Štelmaheri un viņas suņuku Rufi (Jumava, Lauku Avīze).

1. - 4. klašu grupa D.Ozoliņa Apes vidusskolas zālē pulksten 11:30 – ielūkosies rakstnieces Vitas Štelmaheres grāmatas „Piglas stāsti” varoņu piedzīvojumos kopā ar suņuku Rufi, savukārt pulksten 12:40 kopā ar zvēriņiem un Vaidavas raganiņu no Raganu klintīm dosies „Vaidavas takas ekspedīcijā”.

5.- 8. klašu grupai pulksten 11.30 D.Ozoliņa Apes vidusskolas sporta kompleksa foajē paredzēta tikšanās ar motosportistu Matīsu Karro –„Neizsīkstošs cīņas spars, ticība sev…”, bet D. Ozoliņa Apes vidusskolas brīvā laika telpā 3. stāvā paredzēta nodarbība „Mans stils” ar vizāžisti, stilisti Lindu Rozenblati sadarbībā ar Zvaigzni ABC, bet visi kopā pulksten 12:40 D.Ozoliņa Apes vidusskolas zālē tiksies ar rakstnieci Vitu Štelmaheri (Lauku Avīze), lai uzklausītu stāstījumu „Annemarijas piedzīvojumi”.

9.-12. klašu grupai pulksten 11.30 D. Ozoliņa Apes vidusskolas IT kabinetā 2. stāvā „Fantāzijas ceļojums laikā un telpā” ar jaunās paaudzes rakstnieci Lauru Dreiži (Zvaigzne ABC), pulksten 12:40 D.Ozoliņa Apes vidusskolas sporta kompleksa foajē stunda ar motosportistu Matīsu Karro „Ar mērķtiecību un grūtu darbu - uz uzvarām”, kā arī D. Ozoliņa Apes vidusskolas brīvā laika telpā 3. stāvā radošā darbnīca ar vizāžisti, stilisti Lindu Rozenblati (Zvaigzne ABC) „Kā veidot savu stilu”.

Bet ikviens interesents aicināts uz ekskursiju „Sirds nemiers mani aizdzen mieram garām...”- Elīnas Zālītes bērnības pasaulē, dzejnieces memoriālajā mājā, pieteikties pa tālr. 26388665 Mudītei Kaktiņai.

Savukārt visus svētku dalībniekus pulksten 15:30 Apes tautas nama lielā zālē aicinām uz dziesminieka Goran Gora koncertu „Mosties, mana sirds”- klausīsimies dziesmas no mūziķa jaunākā albuma "Mosties" ar Knuta Skujenieka un Imanta Ziedoņa vārdiem.

Lai veiksmīga, radoša un iedvesmu pilna 17.aprīļa diena Apē!

Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, biedrība „Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija”, AS „Latvijas Gāze”, Valdis Zatlers, Apes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, Europe Direct informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle

Informatīvie atbalstītāji: Laikraksti “Latvijas Avīze”, “Malienas Ziņas”, “Alūksnes Ziņas”, ”Alūksnes Novada Vēstis”, Apes novada domes informatīvais izdevums, www.apesnovads.lv; www.aluksne.lv; www.albibl.lv; www.malienaszinas.lv; http://aluksniesiem.diena.lv/

                                                   APES UN ALŪKSNES NOVADU
                                                         14.GRĀMATU SVĒTKI
                                                        Apē 2015. gada 17. aprīlī
                                                                PROGRAMMA


10:00 – 15:00 Grāmatu komercizstāde  -  Apes tautas nama foajē, mazā zāle*
Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Nordik”, „Avots”, „Divpadsmit”, Latvijas Grāmata u.c.  Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” svētku noslēgumā!

Visiem svētku dalībniekiem
11:00 Grāmatu svētku atklāšana - Apes tautas nama lielā zāle
Muzikāls sveiciens no lieliem un maziem apeniešiem
15:00- 15.30 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”   Apes tautas nama lielā zāle
15:30 „Mosties, mana sirds”- dziesminieka Goran Gora dziesmas no mūziķa jaunākā albuma "Mosties" ar Knuta Skujenieka un Imanta Ziedoņa vārdiem - Apes tautas nama lielā zāle

Pieaugušajiem
11:30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija par problēmām izglītības sistēmā - Apes tautas nama lielā zāle.
14.00 „Nav nekā skaistāka par peonijām” – tikšanās ar bioloģijas zinātņu doktoru Aldoni Vēriņu (Lauku Avīze)- Apes tautas nama lielā zāle
14.00 „Ar mīlestību caur pagātni uz nākotni” – saruna ar rakstnieci Ingunu Baueri (Zvaigzne ABC) - Apes bibliotēkā

Pirmsskolas vecuma bērniem
11:00 „Burti dabas grāmatā”– ceļojums kopā ar gudro Pūci, izveicīgo Vāveri, pukšķētāju Ezi un Vaidavas raganiņu sadarbībā ar Zvaigzni ABC – no Raganu klintīm
12:10 „Lauku sētā dzīve jautra” – saruna ar rakstnieci Vitu Štelmaheri un viņas suņuku Rufi (Jumava, Lauku Avīze) - D.Ozoliņa Apes vidusskolas zāle

1. - 4. klašu grupām
11:30 „Piglas stāsti” - ieskats rakstnieces Vitas Štelmaheres grāmatu varoņu piedzīvojumos kopā ar suņuku Rufi- D.Ozoliņa Apes vidusskolas zāle
12:40 „Vaidavas takas ekspedīcijā” kopā ar zvēriņiem un Vaidavas raganiņu - no Raganu klintīm

5.- 8. klašu grupām
11.30 „Neizsīkstošs cīņas spars, ticība sev…” – tikšanās ar motosportistu Matīsu Karro – D.Ozoliņa Apes vidusskolas sporta kompleksa foajē
11:30 „Mans stils” – nodarbība ar vizāžisti, stilisti Lindu Rozenblati sadarbībā ar Zvaigzni ABC – D. Ozoliņa Apes vidusskolas brīvā laika telpa 3. stāvs
12:40 „Annemarijas piedzīvojumi” kopā ar rakstnieci Vitu Štelmaheri (Lauku Avīze) - D.Ozoliņa Apes vidusskolas zāle

9.-12. klašu grupām
11.30 „Fantāzijas ceļojums laikā un telpā” ar jaunās paaudzes rakstnieci Lauru Dreiži (Zvaigzne ABC) - D. Ozoliņa Apes vidusskolas IT kabinets 2. stāvs
12:40 „Ar mērķtiecību un grūtu darbu - uz uzvarām” – stunda ar motosportistu Matīsu Karro – D.Ozoliņa Apes vidusskolas sporta kompleksa foajē
12:40 „Kā veidot savu stilu” – radošā darbnīca ar vizāžisti, stilisti Lindu Rozenblati (Zvaigzne ABC) – D. Ozoliņa Apes vidusskolas, brīvā laika telpa 3. stāvs

„Sirds nemiers mani aizdzen mieram garām...”- Elīnas Zālītes bērnības pasaulē. Ekskursijā uz dzejnieces memoriālo māju pieteikties pa tālr. 26388665 Mudītei Kaktiņai.

Kultūra