Atklās gleznu izstādi

Alūksnes muzejā sestdien, 3.martā, pulksten 12.00 tiks atklāta mākslinieka Raula Zitmaņa no Jaunlaicenes gleznu izstāde „Lūzera arka”.

“R.Zitmanis dzimis Rīgā, absolvējis J.Rozentāla mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības un scenogrāfijas nodaļu. Veidojis scenogrāfijas leģendārajam Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālam ar grupas „Pērkons” piedalīšanos, J.Lūsēna rokoperai „Māte un neitronbumba”, J.Lūsēna un M.Zālītes rokoperai „Kaupēn, mans mīļais!”, kā arī scenogrāfijas Jelgavas studentu teātra izrādēm. Ilustrējis P.Brūvera grāmatas „Kā lauku pele pie pilsētas peles ciemos brauca” un „Katram mazam putniņam”. 2004.gadā mākslinieks no Rīgas centra pārcēlās uz dzīvi Jaunlaicenē, kur šobrīd norit arī viņa radošā darbība. R.Zitmanis glezno un vienlaikus aktīvi piedalās Jaunlaicenes pagasta kultūras dzīvē. Nopietna sadarbība māksliniekam izveidojusies ar Jaunlaicenes pagasta Muižas muzeju, kur tiek veidota vēstures ekspozīcija,” stāsta Alūksnes muzeja speciāliste komunikāciju darbā Inese Janēviča. Viņa norāda, ka R.Zitmaņa darbus mākslas zinātniece Ieva Kulakova raksturo kā ļoti emocionālus. „Tēlu rotaļīgais groteskums, krāsu dzīvesprieks un darbu filozofiskais vispārinājums ir būtiski R.Zitmaņa glezniecības raksturlielumi. Ja mūsu funkcionalizētā sabiedrība ir izšķīdinājusi visu, kas reiz uzskatīts par svētu, tā vietā liekot nerimtīgi izskanošu un visuresošu attaisnošanos, R.Zitmaņa radītie deformētie cilvēki, klauni, mošķi un fūrijas ir pašsaprotami realitātes kariķējumi. Vēstījuma un izpildījuma daudzslāņainība liek vēl un vēl atgriezties pie darbu uzlūkošanas, katru reizi piedāvājot arvien jaunas atklāsmes, ko vienā acu uzmetienā nemaz nevar nolasīt,” atzinusi mākslas zinātniece.

Kultūra