Bejā svin Pavasara svētkus

Turpinot tradīciju, Bejas skolā arī šogad Lieldienu laikā svinēja Pavasara svētkus. Bejenieši pulcējās kopīgā pašu iestudētā koncertā un teātra uzvedumā, apliecinot, ka prot gan paši sarūpēt sev brīnišķīgus svētkus, gan priecāties par citu paveikto.

"Lieldienas ir laiks, kad svētkus sagaida un jautri pavada, jo saule dod visiem savu svētību un iezīmē nākotnes rosību. Dzērvju kāsī, balsīm skanot, atlido putni, tāpat kā Bejas skola pulcināja gan lielos, gan mazos dalībniekus un skatītājus Lieldienu pasākumā," stāsta pasākuma organizatores, Bejas pamatskolas skolotājas Dzintra Stebere un Guna Igošina. Sirsnīgus aplausus izpelnījās teatralizēts uzvedums „Reiz Lieldienās ...". Tajā latviešu ticējumus ģimeniskā noskaņā izspēlēja Zaiga Sudraba, Maldis Dobris, Anna Dobre, Mudīte Rusakova, Zintis Jargans, Aina Berķe, kā arī mazā Vizmiņa, kura piešķīra kolorītu ģimenē piedzīvotajām situācijām.

Ar plūstošiem deju ritmiem skatītājus priecēja Kļaviņu, Dobru un Bogdanovu ģimenes, kurām dejotprieks joprojām ir sirdī. Lieldienu sveicienu koncertā sniedza arī Bejas pamatskolas visu vecuma grupu tautisko deju dejotāji "Matisēni". Dziedāja grupa "Elēģija", kā sniegumā īpaši lielu sirsnību skatītāji izjuta vecmāmiņām veltītajā dziesmā. Duetā ar savu skanīgo dziedājumu priecēja Līva Sloģe un Elīna Aizupe. Izdomas nepietrūka arī pasākuma vadītājām - zaķenītēm Sabīnei Līcei un Elvijai Hvalejai. Savukārt Aigara Stebera un Ilmāra Samsona sniegtais atbalsts mūzikas atskaņošanā radīja lielāku un jaukāku svētku izjūtu.

"Lai Līvai Sloģei un Elīnai Aizupei tikpat skanīgi un mīļi kā Lieldienu pasākumā veicas nodziedāt dziesmas arī konkursos! Lai raits dejas solis „Matisēniem" deju skatē Alūksnē!" vēl G.Igošina un piebilst, ka pasākuma izskaņā mazie un lielie apmeklētāji varēja iesaistīties AWARD skolēnu rīkotajās atrakcijās. "Tiksimies atkal nākamajās Lieldienās!" saka G.Igošina un Dz.Stebere.

Kultūra