Bibliotēka svin 115 gadu jubileju

Malienas bibliotēka ir starp vecākajām Alūksnes novadā un valstī. Tā dibināta 1896.gadā, tāpēc šodien tiek svinēta jubileja. Tajā atceras bibliotēkas vēsturi un darbiniekus.

“Toreiz bibliotēka atradās šajā pašā ēkā, kuras piebūvē tā ir tagad, bet pirmajā stāvā. Garā telpā atradās skapis ar grāmatām, kuru iegādei barons Fītinghofs ziedoja 100 rubļus. Pirmais bibliotekārs bija Brencis Kļaviņš, kurš strādāja 12 gadus. Diemžēl nav ziņu, kādas bija pirmās grāmatas un to lasītāji. Tomēr var spriest, ka malienieši ir vēlējušies lasīt, jo citādi viņiem bibliotēka nebūtu vajadzīga,” stāsta bibliotēkas vadītāja Daina Baltā.

Te strādājuši 10 bibliotekāri, visilgāk – 24 gadus – Alda Purmale, bet D.Baltā ir vienpadsmitā. Viņa norāda, ka ir bijis arī laiks, kad bibliotēkā neviens neizsniedza grāmatas, katrs pats varēja tās paņemt un atnest atpakaļ. “Pēdējos piecos gados, kopš te strādāju, bibliotēkā ir daudz kas mainījies. Sākumā tās telpa bija turpat, kur tā tika veidota. Tad projektā “Gaismas tīkls” tika saņemts pirmais dators lasītājiem. Kad bija iespēja saņemt vēl jaunus datorus, sapratām, ka tajā telpā tiem vairs nebūs vietas. Tad arī radās doma, ka bibliotēkai jāpārceļas uz otro stāvu, kur tai kopā ar novadpētniecības istabu ir piecas telpas. Tomēr šķiet, ka vietas ir par maz,” klāsta D.Baltā.

Bibliotēkas fondā ir vairāk nekā 4000 grāmatas. Diemžēl pēdējos gados pašvaldības budžetā maz līdzekļu var atlicināt grāmatu iegādei, šogad - 460 latus. Tiesa, bibliotēka saņem dāvinājumus, tāpēc gadā var iegādāties apmēram 200 grāmatas. Lai varētu nopirkt grāmatas bērnu žūrijai, bibliotēka vienojas ar pamatskolu – katra pērk pusi žūrijai paredzēto grāmatu. “Grāmatas ir ļoti dārgas, tāpēc iespējams, ka tagad nevaram iegādāties vairāk izdevumu kā pirms 115 gadiem, kad bibliotēka tika atvērta lasītājiem. Gribētos, lai būtu arī vairāk lasītāju, nevis bibliotēkas apmeklētāju, kuri izmanto datorus. Aktīvi lasītāji ir vecākās paaudzes cilvēki un jaunāko klašu skolēni, bet starp tiem ir pavisam maz lasītāju,” secina D.Baltā.

Kultūra