Bibliotēku nedēļa Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Klāt ir aprīlis, kad savus apmeklētājus uz dažādām aktivitātēm pulcēs Bibliotēku nedēļas pasākumi.

Ikgadējais bibliotēku pavasara pasākums saistīts ar Pasaules grāmatu un autortiesību dienu 23. aprīli jeb Svētā Jura dienu. Kataloniešu leģenda vēsta, ka Svētais Juris uzveica pūķi un izglāba princesi. Vietā, kur pūķa asinis nopilēja zemē, uzziedēja skaista roze. Šis varoņdarbs simbolizē gaismas, gudrības un mīlestības uzvaru pār tumsonību, tādēļ 23.aprīlī cilvēki visā pasaulē dāvina cits citam rozes un grāmatas. Arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā šajā dienā katru 10. apmeklētāju gaida pārsteigums.

2011. gadā Bibliotēku nedēļa Alūksnes un Apes novados ar dažādiem pasākumiem tiks atzīmēta no 18. līdz 21.aprīlim. Šīs nedēļas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bibliotēkām un to pakalpojumiem. Šogad tās moto ir „Bibliotēku Olimpiskās spēles” visās „olimpiskajās” disciplīnās: ātrlasīšana, priekšā lasīšanas maratons, informācijas meklēšana internetā un bibliotēku elektroniskajos katalogos u.c.

Alūksnes pilsētas bibliotēka savus apmeklētājus uz dažādām aktivitātēm pulcēs 20. aprīlī, kad ir paredzēti Bibliotēku nedēļas pasākumi. To ieskaņa sāksies jau pulksten 13.00, kad bērnu literatūras nodaļā viesosies leļļu meistare no Gulbenes Evita Zālīte. Mazie lasītāji varēs piedalīties radošajā darbnīcā „Lieldienu zaķa sprints”, kur kopā ar mākslinieci gatavos Lieldienu zaķus un dažādus citus rotājumus. Savukārt 17.00 notiks „Labo vārdu daudzcīņa: mazo džentlmeņu sarunas”, kur par uzvedības normām un savstarpējām attiecībām ar bērniem diskutēs mākslinieks Gunārs Ozoliņš. Paralēli 1. stāva zālē būs iespēja piedalīties „Burāšanā portālā www.filmas.lv”, skatoties multiplikācijas un latviešu filmas. 18.00 gan mazie, gan arī pieaugušie lasītāji varēs pārbaudīt savu veiklību ātrlasīšanā ar šķēršļu pārvarēšanu un Olimpiskajā bibliotēkas stafetē. Vienlaicīgi 18.00 lasītavā visi interesenti tiek aicināti uz Krustvārdu mīklu minēšanas čempionātu, savukārt abonementā ikviens par savu izveicību varēs pārliecināties „Prāta vingrošanā”, spēlējot galda spēles - šahu, dambreti, domino, monopolu, novusu u.c. Neklātienes ceļojumu mīļotājus 20.00 1. stāva zālē aicinām uz „Iespaidu maratonu Grieķijā un Taizemē”, kur par redzēto šajās eksotiskajās zemēs stāstīs Aija Plūme un Uldis Sijāts. Jāpiebilst, ka visa vakara garumā līdz plkst. 20.00 būs iespēja izmantot arī visus bibliotēkas pakalpojumus.

Visas nedēļas garumā bibliotēkas lietotāji tiek aicināti piedalīties akcijā „Lasītājs lasītājam: savu grāmatu apmaini pret citu”, kur katrs varēs atnest savas izlasītās grāmatas, kuras vēlētos uzdāvināt citiem, pretī izvēloties kāda cita lasītāja atnestās grāmatas. Par tradīciju Alūksnes pilsētas bibliotēkā nu jau daudzus gadus ir kļuvusi akcija „Uzdāvini vienu jaunu grāmatu bibliotēkai!”. Arī šogad lasītāji tiek aicināti bibliotēkas krājumu papildināt ar kādu pēdējos gados izdotu grāmatu. Tajā tiek aicināti piedalīties arī visu citu Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēku apmeklētāji. Daudzveidīgo bibliotēku ikdienu un piedāvāto pakalpojumu klāstu ir paredzēts atspoguļot fotoakcijā „Viena diena bibliotēkā”.

Kultūra