„Brūklenājam” – 50

Sestdien Alūksnes pilsētas tautas namā savu 50 gadu jubileju svinēja senioru koris „Brūklenājs”. Apaļo gadskārtu viņi atzīmēja, aicinot uz koncertu „Ar dziesmu savīts mūžs”.

„Mūsu šodienas satikšanās nav nejauša,” uzrunājot klātesošos, sacīja pasākuma režisore un vadītāja Astrīda Bētere. „Dzīvības ceļi ir tā krustojušies, lai apliecinātu, ka Alūksnes tautas nama senioru kora „Brūklenājs” mēģinājumi ir vieta noderīgām sarunām, savstarpējam atbalstam, labai dziesmai un interesantiem domubiedriem.”

Šobrīd kolektīvu veido 36 koristi, kas koncertam gatavojās ilggadējās diriģentes Sarmītes Brīdakas vadībā. Kopā ar viņiem koncertā bija koncertmeistare Ilze Kangsepa un Alūksnes mūzikas skolas koklētāju ansamblis (vadītāja Inga Kalniņa).

Senioru koris ir īpašs ar to, ka tajā satikušies dziedātāji, kas ar dziesmu bijuši vienoti gandrīz visu mūžu. Vairums var lepoties ar pašam kolektīvam līdzvērtīgu dziedātāja stāžu. Liela daļa vairākkārt piedalījušies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Lai akcentētu „Brūklenāja” lielo vērtību, kas balstās uz katra dalībnieka mūža pieredzi, koristi uz skatuves tika aicināti pa vienam. Tas ļāva klātesošos iepazīstināt ar katra individuālo dzīves gājumu, ieskicējot gan darba gaitas, gan uz „Brūklenāju” atnesto pieredzes bagāžu, dziedot citos kolektīvos.

Kā norādīja A.Bētere, tieši uz šādiem cilvēkiem balstās latviešu dziedāšanas tradīcijas un to nodošana nākamajām paaudzēm. To apliecina „Brūklenāja” koristu ģimenes, kurās mīlestību pret dziesmu un mūziku pārmantojuši bērni un mazbērni. Pēc kolektīva dalībnieces Intas Aizupietes domām, tieši senioru kora dalībnieki ir pierādījums tam, ka latvieši ir dziedātāju tauta. „Par to jūs varat pārliecināties šodien, kad mēs, seniori, neskatoties uz saviem gadiem, esam šeit – priecīgi, laimīgi un spēka pilni,” viņa sacīja. Koriste atklāja, ka dziesma viņiem ir avots, no kura smelties spēku, enerģiju un veselības malku.
Jubilejas koncertā koristi priecēja ar dziesmām no Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuāra, Latvijai veltītiem darbiem, garīga rakstura dziesmām, kā arī „mīļdziesmiņām” jeb dziesmām, ko pašiem patīk dziedāt visvairāk. Par to, kā kolektīvam šajos 50 gados klājies, pasākuma viesi varēja uzzināt tautas nama foajē iekārtotā izstādē. Tā bija veidota no fotogrāfijām, iegūtajiem diplomiem un balvām, koncertu afišām un citām piemiņas lietām, kas sakrātas ilgajos darbības gados.

Par ieguldījumu kordziedāšanas tradīciju kopšanā Alūksnes novadā kolektīvs saņēma Kultūras ministres Sarmītes Ēlertes sūtītu Atzinības rakstu. Ilggadējie dziedātāji saņēma pateicības rakstus par ieguldījumu kora mūzikas popularizēšanā un novada kultūrvides veidošanā no „Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra”, Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas tautas nama.

Sveikt jubilārus bija ieradušies arī pārstāvji no Latvijas Pensionāru federācijas,  Alūk­snes pensionāru apvienības un Alūksnes pilsētas pensionāru padomes, sadarbības partneri no Alūksnes pansionāta, Alūksnes Brāļu kapu komitejas un Alūksnes mūzikas skolas. Starp sveicējiem bija kolēģi no citiem tautas nama amatiermākslas kolektīviem, kā arī viesi no senioru koriem citviet Latvijā. Tie visi vēlēja dziedātājiem labu veselību un izturību, turpinot darboties kolektīvā. Savukārt kora „krusttēvs” Ainars Melders jubilāriem uzdāvināja ceļojumu pa Baltiju.

Vairāk foto šeit .

Kultūra