Būs kopīga vakarēšana Ates muzejā

Garajos ziemas vakaros mūsu senči mēdza sanākt kopā lielajā saimes istabā uz vakarēšanu. Lai iepazītu šo latviešu tautai jau nedaudz piemirsto tradīciju, Viktora Ķirpa Ates muzejs 17.decembrī pulksten 15.00 rīko izglītojošu programmu „Ziemas vakars lauku sētā”.

“Vakarēšana ir veids, kā mūsu senči saturīgi pavadīja garos ziemas vakarus - strādādami, mācīdamies, kā arī izklaidēdamies jeb, kā agrāk mēdza teikt, lustēdamies. Šajā laikā sievietes veica dažādus rokdarbus, piemēram, auda, adīja, izšuva, vērpa, šķeterēja, savukārt vīri laboja zirglietas, dažādus darba instrumentus, greba karotes un gatavoja citas sīkas detaļas no koka. Bet bērni palīdzēja pieaugušajiem - pieskatīja skalu gaismu un jaunākos ģimenes locekļus: meitenes no sievām mācījās dažādus rokdarbus, bet vīri zēniem ierādīja amatu prasmes. Kad bērni nogura, apgūstot jaunās zināšanas, gāja rotaļās, bet, lai attīstītu bērnu iztēli un spriestspēju, kāda no vecmāmiņām deva minēt mīklas. Lai vakarēšanā darbi veiktos raitāk un jautrāk, saime kopā dziedāja dziesmas,” senču tradīcijas stāsta V.Ķirpa Ates muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ilze Miķelsone.

Viņa aicina ikvienu, kas arī šodien vēlas izbaudīt vakarēšanu, 17.decembrī doties uz Ates muzeju, jo tur viesosies Rīgas Tehniskās universitātes postfolka grupa „Vecpilsētas dziedātāji”. “Vakarēt aicinām visus, kuri sestdienas vakaru vēlas pavadīt nelielā, draudzīgā, sirsnīgā un radošā cilvēku lokā lauku sētas saimes mājā. Visi kopā dziedāsim latviešu tautas dziesmas, dalīsimies ar citiem savos vaļaspriekos un stāstos, iesim rotaļā, minēsim mīklas, izbaudot vakarēšanu, kā to darījuši mūsu senči. Tos, kas nolēmuši mūs apciemot šajā pēcpusdienā, aicinām padomāt par kādu interesantu atgadījumu no savas dzīves, ar kuru vēlētos dalīties ar citiem. Paņemiet līdz kādu adīkli, tamborējumu, izšuvumu, interesantu grāmatu vai citu sava brīvā laika kavēkli, kā arī vienu mazu svecīti gaišākam vakaram!” saka I.Miķelsone. Šoreiz interesentiem pasākuma apmeklējumam jāpiesakās jau iepriekš pa tālruni 26563597.

Kultūra