“Dailēs” - bagātīga jaunā sezona 2

Arvien plašāk atdzīvinot kultūru, sportu un mūžizglītību Ilzenes pagastā, centrā “Dailes” enerģiski un izdomas bagāti sāksies jaunā sezona.

Centra “Dailes” vadītāja Ina Rubene vairākkārt uzsver - Ilzenē ir ļoti radoši, talantīgi un izglītoti cilvēki. ““Dailes” nav ierastais pagasta tautas nams, jo strādā plašāk trīs dažādos virzienos: kultūra, sports un mūžizglītība, interešu izglītība. Īpaši izcelt vēlamies mūžizglītību, kas ir ciešā mijiedarbībā ar sportu un kultūru,” saka I.Rubene.

Filmu studija turpinās darbu
Arī šajā sezonā Olīvijas Jēģeres vadībā strādās sieviešu vokālais ansamblis. Darbu sāks jauns mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs folkloras tematikā, ko vadīs folkloras tradīciju zinātāja Inga Deigele. “Lai gan viņa dzīvo un strādā Lejasciemā, ir apņēmusies bagātināt ilzeniešu zināšanas par folkloru. Vēlamies veidot oriģinālu un izglītojošu muzikāli teatrālu uzvedumu dažādām paaudzēm, izzinot folkloras bagātību,” stāsta I.Rubene. Darbu turpinās arī ilzeniešu animācijas filmu studija. Centra “Dailes” vadītāja I.Rubene un metodiķe Inese Pušpure pašlaik strādā pie tā, lai studijas darbam piesaistītu papildus finansējumu ar projektu starpniecību. Izmantojot animāciju, ilzenieši vēlas saglabāt savu kultūras mantojumu. “Pirmo filmiņu veidojām, izmantojot teikas par Ilzeni motīvus. Nākamajā vēlamies attēlot darba un tradīciju ciklu,” saka I.Pušpure. Paralēli multiplikācijas filmas veidošanai būs arī citas mākslinieciskas nodarbes radošajās darbnīcās – pieaugušajiem tās būs reizi mēnesī, bērniem biežāk. Būs arī floristikas nodarbības, ko vadīs Ina Rubene un Jolanta Kazaine.

Dancos visas paaudzes
I.Rubene uzsver, ka neizpaliks arī deju nodarbības. “Ilze Līviņa ir apņēmusies mācīt dažādu paaudžu ilzeniešiem dejot dažādu žanru dejas – valsi, salsu un citas. Man ir liels prieks, ka Ilzenē rīkotās balles parasti apmeklē dažādu paaudžu cilvēki, tādēļ ikvienam būs iespēja šajā interešu kopā uzlabot savu dejotprasmi,” viņa saka. I.Rubenei ir apņēmība radīt no ilzeniešiem arī kādu kolektīvu, kas nākotnē varētu pārstāvēt Ilzeni Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Vislielākās cerības šajā jomā viņa saista ar bērnu tautisko deju kolektīvu. “Līdz šim bērni Ilzenes pamatskolā ir dejojuši sarīkojuma dejas – arī I.Līviņas vadībā, nu vēlamies izveidot tautisko deju kopu,” atklāj I.Rubene. Šosezon darbu turpinās arī Ingas Ķīses vadītā eksotisko deju kopa un vingrošanas nodarbības sievietēm.

Piesaistīs jaunus apmeklētājus
Ļoti liela un nozīmīga sadaļa “Dailēs” ir sports. Sporta zāli aktīvi izmanto gan  ilzenieši, gan zeltinieši. Ir iecere popularizēt tās piedāvājumu starp Lejasciema iedzīvotājiem. “Mēs vēlētos, lai “Dailēs” attīstās dažādu seminārnodarbību rīkošana – tehniski esam tam nodrošināti. Lai arī telpas “Dailēs” ir gana noslogotas, domāsim, kā centram piesaistīt vēl vairāk apmeklētāju. Ar biedrības “Ilzenes attīstībai” palīdzību centram ir sarūpēti ļoti kvalitatīvi tenisa galdi, galda spēles un cits sīkais inventārs. Ļoti ietekmīga reklāma par mūsu centra darbu ir runas “no mutes mutē”, stāstot par šeit piedzīvoto. Visgrūtākais ir izkustināt cilvēkus no mājas, bet – kad cilvēki atnāks uz “Dailēm”, par viņu nodarbināšanu un gandarījumu mēs noteikti parūpēsimies!” saka I.Rubene. I.Pušpure piebilst, ka pilsētā iedzīvotāju ir daudz un neviens viņus īpaši nemotivē iesaistīties pašdarbībā – cilvēki nāk tāpat, bet 400 dažādu paaudžu ilzeniešus vajag motivēt atnākt, kas prasa daudz uzņēmības

Komentāri 2

Pexis

Ilzenes pagasta iedzīvotājiem ieeja brīva, bet citiem jāmaksā - tā lēmusi novada dome. Domes lēmums ir likums, ko nepikdīt nedrīkst. Interesanti - vai pases prasa uzrādīt izziņas par dzīvesvietas deklarēšanu ? :D

P.S. Un - kāpēc novada iedzīvotāji ir sadalīti divās šķirās ar šo domes lēmumu ?

pirms 10 gadiem, 2010.10.06 09:19

Ne vārda par sākumā minēto mūžizglītību....

pirms 10 gadiem, 2010.10.06 09:09

Kultūra