Debitēs svētku rīkošanā 1

Katra kultūras nama lielākā vērtība ir cilvēki. Ja nebūs laba vadītāja, kas spēs pulcēt ap sevi domubiedrus, ja nebūs amatiermākslas kolektīvu, kas kops kultūras vērtības, un ja nebūs apmeklētāju, ar kuriem dalīties priekā par paveikto, kultūras nams zaudēs lielu daļu savas pievilcības un nozīmes.

Pie šāda secinājuma nonākusi alūksniete Ieva Bistrova, organizējot nākamās nedēļas sestdienā pulksten 19.00 plānoto Alsviķu kultūras nama 50 gadu jubilejas pasākumu. Svinīgais sarīkojums būs viņas pirmais lielais patstāvīgi organizētais pasākums. Vienlaikus tas būs arī viņas diplomdarbs, absolvējot Latvijas Kultūras koledžu. Tajā jau trešo gadu tiek apgūts kultūras menedžments ar specializāciju sarīkojumu vadīšanā. “Alsviķu kultūras nama jubileja būs mans fināla iznāciens,” saka Ieva.

Uzmanības centrā – cilvēki

Lai gan iepriekš nekāda sadarbība ar Alsviķu kultūras namu nav bijusi, šī izvēle atnākusi pati no sevis. Ievas priekšlikumu ar prieku uzņēmusi Alsviķu kultūras nama vadītāja Marina Ramane. Abas kopā vienojušās, ka diplomdarbu varētu veidot kā pērn remontdarbu dēļ nenotikušo 50 gadu jubilejas pasākumu. Tagad Ieva atzīst, ka notikuma nozīmība uzliek viņai dubultu atbildības nastu. “Daudz mazāks uztraukums būtu, ja taisītu parastu pasākumu, kurā tevi neviens nevērtē. Tagad mani vērtēs ne tikai diplomdarba komisija, bet arī pasākuma viesi, kuriem jau izveidojies savs priekšstats, kādā līmenī jābūt pasākumiem Alsviķu kultūras namā,” viņa saka.

Pirmām kārtām tiek domāts par svētku radīšanu cilvēkiem. “Kultūras nams manās acīs ir kā cita pasaule, kurā tu ienāc, lai aizmirstos no ikdienas rūpēm un gūtu prieku,” uzsver Ieva. Tieši tāpēc jubilejas pasākumam izvēlēts nosaukums “Es nāku uz taviem smiekliem”. Pasākuma uzmanības centrā atradīsies cilvēki, kas šajos 50 gados rūpējušies, lai kultūras namā smieklu un prieka nekad nebūtu par maz. “Vēstures fakti kalpos kā pieturas punkti, taču tie nebūs galvenie. Mans stāsts būs par cilvēkiem, kas šeit strādājuši, darbojušies vai nākuši uz kultūras namu vienkārši kā apmeklētāji,” norāda pasākuma organizatore. Šo stāstu viņai palīdzēs izstāstīt ar kultūras namu saistītie darbinieki, kā arī pašreizējie amatiermākslas kolektīvi.

Aizsāks svētku pasākumu ciklu

Tiesa, kā uzsver M.Ramane, apmeklēt jubilejas pasākumu aicināts jebkurš, kurš vēlētos sveikt Alsviķu kultūras namu tā jubilejā. Sevišķi gaidīti būs bijušie darbinieki, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un dalībnieki. Viņa arī vērš uzmanību, ka līdz ar kultūras nama jubileju tiks aizsākts decembra pasākumu cikls, kas šogad solās būt sevišķi bagāts. Nedēļu vēlāk, 17.decembrī, pie Alsviķu pagasta pārvaldes ēkas notiks egles iedegšanas pasākums. Divas dienas vēlāk uz svētku pasākumu tiks aicināti pirmsskolas vecuma bērni, kurus priecēs Jaunlaicenes amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. Atsevišķi pasākumi plānoti vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī ģimenēm ar bērniem, kuri būs aicināti uz “Ritma un mākslas studijas” pedagogu un audzēkņu koncertu. Būs arī tradicionālā Ziemassvētku balle. Vairāk par pasākumu norises laikiem un vietām varēs uzzināt, sekojot līdzi afišai.

Komentāri 1

Kultūra