Dejo sacensībās "Vidzemes zvaigznītes" (papildināts)

16.aprīlī Cesvaines vidusskolā norisinājās sporta deju sacensības „Vidzemes zvaigznītes 2011”. Konkursā dejot prasmi rādīja 22 Alūksnes bērnu un jauniešu centra deju kolektīva „Virpulītis” dejotāju pāri un 8 deju pāri no Apes sporta deju kolektīva.

No “Virpulīša” dejotājiem vislabāk veicās Ivitai Dorofejevai un Kristiānam Strazdiņam (1.-2.klašu grupā) un Elīnai Strazdai ar partneri Jāni Krastiņu (5.- 6.klašu grupā), kas ieguva 1.pakāpes diplomus. Augstāko pakāpi sasniedza ar deju pāris no Apes - Linda Gabranova un Kristiāns Toms Briedis (1.-2.klašu grupa).

2.pakāpes diplomus no “Virpulīša” saņēma pirmsskolas grupas dejotāji Elvis Kārkliņš un Samanta Ribule, Jānis Paulovics un Evelīna Smolovina, 2.- 3.klašu grupā - Emīlija Liega Zālīte un Aleksandrs Mellītis, Anastasija Ņedaivodina un Oskars Purakalns. 3.- 4.klašu grupā - Laura Sabīne Taurmane un Oskars Krūmiņš, Kristīne Egle un Sonors Zālītis, Krista Sniķere un Ralfs Ezeriņš. 5. - 6.klašu grupā - Matīss Luiks ar partneri Gundu Oju, bet 7. - 9.klašu grupā - Edgars Sināts un Džeina Riekstiņa, Vendijs Voskis un Lelde Jurģīte un Alberts Kristolds Līviņš ar partneri Kristu Raudiņu.

2.pakāpes diplomi arī dejotājiem no Apes – 3.- 4.klašu grupā Loretai Fedotovai un Renāram Jakavļovam, Andrai Kaktiņai un Bruno Ābolkalnam , Lorai Graudai un Kristapam Jakovļevam , Agnesei Mirkai un Tomam Nilam Prazņicānam, 5.-6.klašu grupā - Samantai Virsei un Regnāram Gabranovam, Martai Liepiņai un Kālim Popam, bet 7.-9.klašu grupā Undīnei Ābolkalnei un Agrim Cekulim.

Startējot 1.-2.klašu grupā 3.pakāpes diplomi “Virpulīša” dejotājiem - Kristapam Lācim un Ketrīnai Icei, Reinim Ceriņam un Laurai Broki - Pridītei, Jurģim Krūmiņam un Dinijai Daigai Paulovicai, Danielam Edijam Eglei un Žanetei Spirkai. 3.-4.klašu grupā - Helvijam Ķikutam un Elīnai Jakobsonei, Rolandam Vasiļjevam un Zintai Melgalvei, Dinam Mironovam un Katrīnai Aleksjukai, Leo Renāram Reismanim un Tamārai Brokai – Priedītei, Ansim Krūmiņam un Eilai Esterei Gorbānei.

"Virpulīša" vadītāja Ilze Līviņa stāsta, ka šīs sacensības pēc stingri noteiktiem kritērijiem vērtēja tiesneši ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas.  "Katrs sacensību tiesnesis ar 1 līdz 6 punktiem vērtēja kādu konrkētu vienu kritēriju - stāju, auguma līnijas, satvērienu; ritmu un muzikalitāti; kustības tehniku un pēdu darbību; dabiskumu un pāra prezentāciju (tērpi, matu sakārtojums, apavi). Iegūtā punktu summa tika dalītā ar nodejoto deju skaitu, tā aprēķinot iegūto punktu skaitu,” stāsta I.Līviņa un piebilst, ka labāko vietu ieguva pāris, kuram bija lielākā punktu summa.
 

Jau nākošnedēļ, 29.aprīlī, Alūksnes un Apes dejotāji tiksies konkursā Apē “Taureņu virpulī”.

Kultūra