Dosies uz amatierteātru salidojumu

Latvijas amatierteātru salidojums no 16. līdz 18.jūlijam notiks Balvos. Uz to pošas vairāk nekā 100 kolektīvu ar 1500 aktieriem, arī Alsviķu teātra studijas, Veclaicenes, Jaunannas dramatiskā kolektīva un U.Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra "Slieksnis" aktieri.

Salidojuma laikā teātra cienītājiem būs iespēja noskatīties pēdējos četros gados iestudētās labākās un interesantākās dažāda žanra izrādes no visas Latvijas. Teātra mīļu uzmanībai tiks piedāvātas gan komēdijas un drāmas, gan izrādes pieaugušajiem un bērniem, pavisam 80 izrādes Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadā.

16.jūlijā pulksten būs Svētā Mise Balvu Romas katoļu baznīcā, svētku gājiens, salidojuma atklāšana un zaļumballe.

17.jūlijā - Teātra ielas pasākums Balvu pilsētā, kurā iekļauta Alsviķu teātra studijas izrāde "Pēc pirmā mītiņa" un veclaiceniešu izrāde "Nekādus tūristus!". Būs arī sadraudzības pasākums salidojuma dalībniekiem.

18.jūlijā notiks diskusija par amatierteātru kustības tendencēm, kurā piedalīsies eksperti no Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Šajā dienā starp izrādēm Balvu estrādē būs skatāma Jaunannas dramatiskā kolektīva iestudētā "Īsa pamācība mīlēšanā", Rugāju tautas namā - Alūksnes Tautas teātra izrāde "Kalmāru konservi".

Amatierteātru salidojumi tiek rīkoti reizi četros gados, un teātra ļaudīm tie ir tikpat nozīmīgi kā Dziesmu un deju svētki koristiem un dejotājiem. Salidojums ne tikai nodrošina iespēju tikties, dalīties pārdomās un pieredzē, bet arī nodrošina teātra tradīciju saglabāšanu, veicina radošos meklējumus un popularizē amatierteātru darbību.

Kultūra