Dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala” piedalīsies arī apenieši

Sagaidot izcilā pedagoga Jāņa Cimzes 200. dzimšanas dienu, rīt Valkas pilsētas kultūras namā notiks J.Cimzes dziedāšanas sacensības „Lakstīgala”, kur Apes novadu pārstāvēs D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni (skolotājas Līvija Karro un Sandra Oto), informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane.

Pieteikšanās sacensībām notika līdz 1.februārim, sacensībām pieteicās 16 komandas. Vecpiebalgas novadu pārstāvēs Vecpiebalgas vidusskolas komanda (skolotāja Inta Apalupa), Pārgaujas novadu - Stalbes vidusskolas divas komandas (skolotāja Anda Tomsone), Lielvārdes novadu - Lielvārdes pamatskolas komanda (skolotāja Inga Blumfelde), Ķeguma novadu - Birzgales pamatskolas komanda (skolotāja Sandra Siliņa), Ogres novadu - divas Ogres 1.vidusskolas komandas (skolotāja Gunita Bičule), Ikšķiles novadu - divas Ikšķiles vidusskolas komandas (skolotāja Sarmīte Viļuma), Valkas novadu pārstāvēs Kārķu pamatskolas folkloras kopa (skolotāja Gita Plūmīte) un Valkas pamatskolas komanda (skolotāja Ināra Vītola). No Alūksnes un Apes novada piedalīsies piecas komandas - Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola (skolotāja Ināra Kravale), D.Ozoliņa Apes vidusskola (skolotājas Līvija Karro un Sandra Oto), Ilzenes pamatskola (skolotāja Olīvija Jēģere) un Jaunlaicenes pamatskola (skolotāja Inga Ārste).

Komandas startēs trīs atšķirīgās vecuma grupās un veiks piecus etapus, lai noskaidrotu, kura no visām komandām ir labākā tautasdziesmu zinātāja. Sarīkojumu kuplinās folkloras kopa „Putni” no Lēdurgas un Igaunijas mūzikas skolas ansamblis. Lai sacensību dalībnieki ne tikai parādītu savu dziedāt prasmi un tautas tradīciju zināšanas, bet iemācītos arī kaut ko jaunu, BJC „Mice” visiem interesentiem piedāvās tikties ar Valkas novada amatniekiem, kuri bērniem un jauniešiem palīdzēs izgatavot dažādus amatniecības izstrādājumus un muzicēt latviešu tautas mūzikas instrumentu darbnīcā. Mūzikas instrumenti skaņu darbnīcai un materiāli amatniecības darbnīcām tika iegādāti par projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu” līdzekļiem.

Kultūra