Foto: Alūksnes, Gulbenes, Balvu koru apriņķa skate

Sestdien Alūksnes Kultūras centrā norisinājās Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa skate.

Skates rezultāti

Senioru kori

Alūksnes Kultūras centra senioru koris "Brūklenājs" (diriģente Ilze Briediņa) - I pakāpe , 41,22 punkti

Balvu kultūras un atpūtas centra senioru koris "Pīlādzis" (diriģente Liene Akmeņkalne) – I pakāpe, 40 punkti

Sieviešu kori

Tirzas pagasta sieviešu koris "Tirzmalietes" (diriģente Gunta Apine) - II pakāpe, 31,22 punkti

Ziemera pagasta sieviešu koris "Elisa" (diriģente Ilze Briediņa) - II pakāpe, 36 punkti

Tilžas pagasta sieviešu koris "Varavīksne" ( diriģente Rita Keiša) - II pakāpe, 36,23

Jaungulbenes tautas nama sieviešu koris "Liede" (diriģente Ilona Matīsa) – II pakāpe, 36,78 punkti

Trapenes pagasta sieviešu koris (diriģente Ilze Dāve) - II pakāpe, 37,11 punkti

Vīru koris

Meža darbinieku vīru koris "Silvikola" (diriģents Aivars Opincāns) – I pakāpe, 41,67 punkti

Jauktie kori

B grupa

Jaunpiebalgas jauktais koris ( diriģents Emīls Rusovs) - III pakāpe, 33,67 punkti

Rugāju novada jauktais koris ( diriģents Pēteris Sudarovs) - II pakāpe , 35 punkti

Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas nama jauktais koris "Ezerlāse" (diriģente Ingrīda Pilskalne) - II pakāpe, 35,89 punkti

Gulbenes kultūras centra jauktais koris "Harmonija" (diriģente Māra Mezīte) – II pakāpe, 37,89 punkti

Lejasciema kultūras nama jauktais koris "Kaprīze" (diriģente Ineta Maltavniece) – II pakāpe, 38,22 punkti

Baltinavas novada jauktais koris ( diriģente Aija Nagle) - II pakāpe, 38,33 punkti

Apes tautas nama jauktais koris "Ape" ( diriģente Sandra Oto) – II pakāpe, 38,67 punkti

A grupa

Rekovas Kultūras nama jauktais koris "Viola" (diriģente Rīta Keiša) – II pakāpe, 35,22 punkti

Lizuma kultūras nama jauktais koris ( diriģents Jānis Āboliņš) - II pakāpe , 39,89 punkti

Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris "Atzele" ( diriģenti Jānis Baltiņš, Ina Perevertailo) – Augstākā pakāpe, 45,56 punkti.

Skates dalībnieku sniegumu vērtēja Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Roberts Liepiņš, komponiste Selga Mence un diriģents Gints Ceplenieks.

Kultūra