Gaida ideju forumos

Turpinoties Alūksnes novada Attīstības programmas izstrādei, pašvaldība vēlas uzklausīt iedzīvotāju viedokļus par novada un sava pagasta, pilsētas attīstību. Lai to izdarītu vēl pilnīgāk, jūnijā visā novadā tiks organizēti ideju forumi.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka norāda - lai uzklausītu iedzīvotāju viedokļus, pavasarī jau veica anketēšanu. Tagad notiks ideju forumi – iedzīvotāju sanāksmes, kur ikvienam būs iespēja izteikt viedokli par sava pagasta un visa novada attīstību. “Aicinām pagastu un pilsētas iedzīvotājus apmeklēt ideju forumus, ko organizē Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļa sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centru, Alūksnes un Apes Novada fondu,” stāsta E.Aploka.

Viņa uzsver, ka ideju forumos runās par kopējo novada attīstības vīziju un katras teritorijas vietu tajā. Ideju forumi notiks: 7.jūnijā no pulksten 13.00 līdz 15.30 Annas pagasta pārvaldē, 8.jūnijā no 13.00 līdz 15.30 Māriņkalna tautas namā, 9.jūnijā no 13.00 līdz 15.30 Jaunannas tautas namā, 10.jūnijā no 13.00 līdz 15.30 Kalncempju pagasta pārvaldē, 14.jūnijā no 13.00 līdz 15.30 Alsviķu pagasta pārvaldē, 15.jūnijā no 10.00 līdz 12.30 Liepnas pagasta pārvaldē, 15.jūnijā no 14.00 līdz 16.30 Mālupes saieta namā, 16.jūnijā no 10.00 līdz 12.30 Jaunlaicenes tautas namā, 16.jūnijā no 14.00 līdz 16.30 Veclaicenes tautas namā, 17.jūnijā no 10.00 līdz 12.30 Zeltiņu tautas namā, 17.jūnijā no 14.00 līdz 16.30 Ilzenē, centrā „Dailes”, 18.jūnijā no 10.00 līdz 12.30 Malienas tautas namā, 18.jūnijā no 14.00 līdz 16.30 Kolberģa tautas namā, 21.jūnijā no 10.00 līdz 12.30 Pededzes tautas namā, 21.jūnijā no 14.00 līdz 16.30 Mārkalnes tautas namā, bet 30.jūnijā no 14.00 līdz 18.00 Alūksnē, administratīvajā ēkā. Novada iedzīvotāji aicināti aktīvi iesaistīties un izteikt savas domes, kādam būt Alūksnes novadam.

Kultūra