Gaujienā saziedāja Cālēni un Putnēni

Otrajās Lieldienās, kad dabasmāte visu bija sagriezusi virpuļu virpuļos-Gaujienas Tautas namā salidoja mazie cālēni un jau paaugušies putnēni uz lielo sadziedāšanos.

Lai arī pa logu vērojām te sauli, te sniegu- dziedātājus apciemoja pirmā uzziedējusī pavasara puķīte-dzeltenā Narcisīte (Info centra vadītāja Sanita Sproģe). Vērtētāji-žūrija :Sintija Levica, Laima Poševa, Jānis Krišjānis Andrejs Puļļa, un klausītāji bija gatavi un lielie dziedāšanas svētki varēja sākties.

Kā pirmā ar dziesmiņu „Minka”-uzstājās Anete Ronimois, atzīta par drosmīgāko Cāli.

Lielus aplausus izpelnījās piecgadīgā Enija Bitniece dziedot dziesmiņas „Kaķīts kurmi dancināja” un „Skudriņas”.

Bet Karīna Homenko mīlīgi nodziedāja dziesmas „Kvardīte” un „Vai tā mana vaina bija”.

Kā krāšņāko cāli žūrija atzina Vendija Saldaka ar jauki nodziedāto dziesmu „Pūpēdis” un „Kur, pelīte, tu tecēji?”.

Mazo cālēnu dziedājumu noslēdza kautrīgā , bet uzcītīgā Enja Lazdiņa ar dziesmu „Stāvēju, dziedāju”.

Žūrija par visskanīgāko Cāli atzina- Eniju Bitnieci.

Narcisīte gan bija nedaudz saskumusi, ka vairāki mazie cālēni bija saaukstējušies šais ziemīgajās Lieldienās un nevarēja dziedāt.

Muzikālā rīta otrā daļā uzstājās- jau paaugušies bijušie cālēni-nu jau pārtapuši par putnēniem.

Dziedāšanu uzsāka Džeida Alsvika ar dziesmu „Lietutiņš”-atzīta kā krāsainākais putnēns, bet Ketija Pilmane drosmīgi nodziedāja „Divi gaiļi”. Bet kā kustīgākais putnēns Karīna Zirdziņa dziesmā „Kur tad tu nu biji…?”

Izteiksmīgi izskanēja Artas Korobovas dziedājums „Āvu ,āvu baltas kājas”. Kā visenerģiskāko putnēnu žūrija atzina Martu Kalniņu, kura ņipri nodziedāja „Aprīļa pilieni” un „Div dzelteni kumeliņi”.

Pavasarīgākais putnēns Ija Alvatere dziedāja šai dienai piemērotāko dziesmiņu „Saulīte ar zobiem”.

Kā visnepārspētākā un atzīta par skanīgāko Putnēnu- Alise Lūse, ar dziedātajām dziesmām „Ziedi,ziedi,rudzu vārpa” un „Jautrais dancis”.

Un kamēr žūrija izvērtēja mazos un lielos dziedātājus, tikmēr bērni ļāvās jautrām dziesmām un dancī, skolotājas Dagnijas Pakalnes vadībā.

Gaujienas Tautas nama vadītāja Laima Poševa katram dziedātājam pasniedza jaukas dāvanas, pavasarīgu ziedu podiņu, saldumus, diplomus, sakot arī paldies bērnu vecākiem, un abām mūzikas skolotājām Dagnijai Pakalnei un Agijai Lūsei, vēlot mazajiem dziedātājiem-veiksmi Apes novada „ Cālis -2017”.

Kultūra