Goda vietā – grābeklis

Kā katru gadu V.Ķirpa Ates dzirnavu muzejā 11.septembrī būs Pļaujas svētki. Tajos vienmēr var iepazīt senču darbu un ieražas, tāpēc arī šo svētku moto ir “Darbs ir dzīves pamats un prieka avots”.

“Mums svētkos galvenais darbarīks būs grābeklis. Latviešu sētā grābeklis ir pirmais palīgs. Tātad grābekli izmanto, lai visu savāktu kopā, un Pļaujas svētki tiek rīkoti tieši tad, kad viss ir savākts,” svētku ieceri skaidro Tirzas tautas nama vadītāja Alda Alberte.
Viņa ir aicināta veidot Pļaujas svētku scenāriju un režiju. A.Alberte paredzējusi koka grābekļus arī dāvināt, taču šobrīd ir maz amatnieku, kuri tos gatavo. Toties Gulbenes lietišķas mākslas studijas dalībniecēm ir tādi kā grābekļi, kurus izmanto šaļļu darināšanai no dzijas. Būs arī ragu rotu meistari no Limbažiem. Svētkos tiek iesaistīt tuvāki un tālāki ļaudis, kuriem ir prasme darboties ar muzeja eksponātiem. Kopā ar A.Alberti ieradīsies meldermeitiņas no Tirzas, kuras palīdzēs visos darbos. “Kalsim, kulsim, malsim, kaudzēs un pūnē krausim, virposim, mizosim, grebsim un pīsim,” visus darbus uzskaitīt cenšas muzeja izstāžu organizatore Solvita Hamane.
Svētku organizatori sadarbojas ar Alūksnes, Gulbenes, Balvu novada folkloras kopām un kapelām.

Gaidāma Cesvaines teātra izrāde “Visi radi kopā”, kā arī Tirzas dejotāju uzstāšanās. “Uz lielas tāfeleskatrs varēs uzrakstīt savu vēlējumu svētkos, kā arī priekšlikumus nākamajiem svētkiem. Tad būs vieglāk tos rīkot, ņemot vērā ieteikumus. Tos būs iespējams arī pateikt pie brīvā mikrofona,” norāda A.Alberte. Pēc tam zīmītes ar vēlējumus ieliks hēlija balonos, lai tie lido pie tiem, kuri uz Ates muzeju un Pļaujas svētkiem tagad noskatās no mākoņu maliņas.

Kultūra