I pakāpes diplomi – gandrīz pusei 1

Sestdien Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā norisinājās Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate. Savu sniegumu žūrijas vērtējumam rādīja 19 kolektīvi, no kuriem gandrīz puse saņēma I pakāpes diplomus.

“Tas bija skaists koncerts,” vairāku stundu ilgo skati raksturo Alūksnes un Apes novadu skolu virsdiriģents Jānis Baltiņš, kas kolektīvu sniegumu vērtēja kopā ar Alūksnes un Apes novadu koru virsdiriģentu Robertu Liepiņu, kā arī Alūksnes mūzikas skolas pedagoģi un koru diriģenti Ināru Kravali.

Puse panākumu uz vadītāju pleciem

Skati iesāka bērnu un jauniešu vokālie ansambļi, pēc kuriem uzstājās jauktie, senioru un vīru vokālie ansambļi. No deviņiem kolektīviem I pakāpes diplomus saņēma četri: Apes senioru vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs” (vadītāja Sandra Oto), Pededzes folkloras kopa “Labā oma” (vadītāja Tamāra Jakabsone), Annas jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Antra Līdaciņa) un Veclaicenes senioru vokālais ansamblis (vadītāja Ilze Briediņa).

Komentējo šo kolektīvu sniegumu, I.Kravale uzsvēra vadītāju lomu ansambļa sniegumā. “Vadītājs ir tas, kas sameklē jums repertuāru un kuram ir tiesības pateikt, kas jums vislabāk piestāv. Skatē tas ļoti daudz ko izšķir,” viņa saka, norādot, ka puse no kolektīva panākumiem vai neveiksmēm gulstas tieši uz vadītāju pleciem.

Savukārt J.Baltiņš vērsa uzmanību uz to, ka, lai cik nozīmīgs pārbaudījums ir ikgadējās skates, daudz vērtīgāka ir kolektīvu aktivitāte to starplaikos. “Galvenais ir, kādi jūs esat visu šo pārējo laiku: cik aktīvi dziedat savās vietās un cik daudz dziesmu iemācāties. Tas ir pats galvenais rādītājs, lai jūs ar šo dziedāšanu rastu prieku sev, dotu prieku citiem un tad jau arī skate būs tikai tāds īss rezumē jūsu padarītajam darbam gada garumā,” viņš saka.

Vērtē gan žūrija, gan klausītāji

Ar pozitīviem pārsteigumiem žūrijas pārstāvjiem beidzās skates otrā daļa, kurā uzstājās 10 sieviešu vokālie ansambļi. J.Baltiņš atzīst, ka bijis patīkami vērot katra kolektīva māksliniecisko izaugsmi, taču visvairāk iepriecinājis ansambļu skanējums, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kļuvis vēl labāks. “Kopumā ņemot, man liekas, ka sieviešu vokālo ansambļu līmenis ir audzis,” viņš apgalvo pirms rezultātu paziņošanas.

Viņam piebalso I.Kravale, norādot, ka vairāki ansambļi pārsteiguši ar jaunām kvalitātēm. Žūrijas vērtējumā ar I pakāpes diplomiem mājās devās četri kolektīvi: Apes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Sandra Oto), Jaunlaicenes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Inga Ārste), Ilzenes sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Olīvija Jēģere) un Liepnas sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa” (vadītāja Lilita Spirka).

Iepazīstinot ar vērtēšanas kritērijiem, I.Kravale akcentē, ka uzsvars likts nevis uz kolektīvu mīnusiem, bet gan plusiem un tām niansēm, ko ansambļi savā sniegumā varētu uzlabot. Tāpat viņa atgādina, ka skates dalībniekus varēja klausīties ne vien žūrija, bet ikviens cits interesants. “Arī jūs visi bijāt klausītāji un vērtētāji, tāpēc citādāk nevarēja,” saka I.Kravale, skaidrojot, kāpēc pie tik labām atsauksmēm ne visi kolektīvi novērtēti ar I pakāpes diplomiem.


Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skates rezultāti

Kolektīvs

Vadītājs

Punkti

Pakāpe

Bērnu un jauniešu vokālie ansambļi

Trapenes meiteņu vokālais ansamblis “Twister”

Ina Java

38.17

II

Trapenes bērnu vokālais ansamblis “Skabargas”

Ina Java

26.33

III

Jauktie vokālie ansambļi

Pededzes folkloras kopa “Labā oma”

Tamāra Jakabsone

43.56

I

Annas jauktais vokālais ansamblis

Antra Līdaciņa

41.11

I

Veclaicenes jauktais vokālais ansamblis

Ilze Briediņa

35.44

II

Senioru vokālie ansambļi

Apes senioru vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs”

Sandra Oto

44.00

I

Veclaicenes senioru vokālais ansamblis

Ilze Briediņa

40.56

I

Gaujienas senioru vokālais ansamblis “Lainva”

Indra Sadovņikova

35.67

II

Vīru vokālie ansambļi

Veclaicenes vīru vokālais ansamblis

Ilze Briediņa, Aija Daume

31.00

II

Sieviešu vokālie ansambļi

Apes sieviešu vokālais ansamblis

Sandra Oto

47.67

I

Jaunlaicenes sieviešu vokālais ansamblis

Inga Ārste

45.33

I

Ilzenes sieviešu vokālais ansamblis

Olīvija Jēģere

43.89

I

Liepnas sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa”

Lilita Spirka

41.78

I

Gaujienas sieviešu vokālais ansamblis

Dagnija Pakalne

39.44

II

Veclaicenes sieviešu vokālais ansamblis

Ilze Briediņa, Aija Daume

39.11

II

Malienas sieviešu vokālais ansamblis

Zigmārs Krūmiņš

39.00

II

Ziemeru sieviešu vokālais ansamblis

Ilze Briediņa

38.11

II

Trapenes sieviešu vokālais ansamblis “Ilūzija”

Ina Java

29.67

III

Mārkalnes sieviešu vokālais ansamblis

Janita Keiva

26.56

III

 

Vairāk foto

Komentāri 1

Kultūra