Ieskandina Mūzikas dienas

Jāzepa Vītola Mūzikas dienas sākas šovakar ar “Vītolēnu” simfoniskā orķestra un kora koncertu Gaujienas “Anniņu” estrādē. Šīs nedēļas laikā vairāk nekā 100 mūzikas skolu audzēkņi pieredzējušu pedagogu vadībā ir apguvuši sarežģītu repertuāru, kurā īpaša vieta ir J.Vītola mūzikai.

Sarežģītu repertuāru apgūst viegli
“Jāzepa Vītola komponētās dziesmas bērnu korim nav vieglas. Tās prasa profesionalitāti. Piemēram, “Ziedonis atnāks” vai “Balta bērza šūpulītī”, kā arī viņa tautas dziesmu apdarēm  ar solistiem nepieciešama augsta dziedātāju pilotāža. Profesors Edgars Račevskis ar Ojāra Vācieša vārdiem speciāli “Vītolēniem” ir komponējis ciklu “Vabolis”. Vēl repertuārā ir četras Imanta Kalniņa dziesmas no teātra izrādēm,” stāsta  Irēna Račevska. Viņa strādā ar kora dalībniekiem kopš pirmās nometnes 2003.gadā, tāpēc var secināt, ka šoreiz bērni ļoti ātri visu uztver un apgūst. Vigo Račevskis piebilst, ka “Vītolēni” tāpat kā profesionāli mūziķi spēj sagatavot koncertprogrammu dažu dienu laikā. Jauniešos īpašas emocijas izraisa Jāņa Lūsēna “Pūt, vējiņi!” un Ulda Marhilēviča “Tikai tā!”, kuras izpilda astoto vasaru.

Mazie dziesmu svētki pulcē korus
“Vītolēni” aicina arī uz nakts koncertu estrādē un 24.jūlijā pie pils lauvām, ko klausīsies visi uz Mūzikas dienām atbraukušie kori. “Muzicēsim dažādos sastāvos, būs kamerorķestra koncerts, dziedās arī pedagogu ansamblis. Cenšamies, lai arī bērniem ir interesanti, nevis pedagogi tikai māca,” norāda I.Račevska. Mūzikas viesus un dalībniekus pieņems Gaujienas tautas namā, kur būs prezentācija par Jāzepu Vītolu un Gaujienas svētkiem, tiks apbalvoti vizuālās mākslas konkursa laureāti. Starp tiem ir Jaunannas mākslas skolas audzēknis Niklāss Pugejs, Alūksnes mākslas skolas audzēknis Elvis Jonikāns un trīs Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Lāsma Harkina, Līva Lārmane un Matīss Bernarts. Konkursā vajadzēja veidot aplikācijas par J.Vītola kora dziesmu “Saules svētki”.


Svētku dalībnieki, skatītāji un viesi varēs apmeklēt tirdziņu, kurā ne tikai pārdos amatnieku izstrādājumus, bet arī mācīs amatus. Eiropas centrā, kā Gaujienu dēvēja barons Volfs, būs orientēšanās. Tautas namā būs skatāma Gaujienas skolēnu un skolotāju rokdarbu izstāde, kā arī vizuālās mākslas konkursa darbi. Ar svētbrīdi un svētku gājienu no pils pulksten 19.00 sāksies Mūzikas dienu noslēguma koncerts. Tajā dziedās jauktie, vīru un sieviešu kori no dažādām Latvijas vietām, kuri sagatavojuši Mūzikas dienu jeb Mazo dziesmu svētku repertuāru. Pēc koncerta būs balle un ugunskuri pie tautas nama, jo Egļu kalna estrāde tiek rekonstruēta.


“Vītolēni” vēlas dziedāt un muzicēt
Vairums dalībnieku nometnē bijuši divas un vairāk reižu, bet mazāk nekā puse - pirmo reizi. Protams,  starp koristiem un mūziķiem vienmēr ir Gaujienas, Apes un Alūksnes bērni, tāpat arī Rīgas, Cēsu, Valmieras, Valkas, Bauskas, Balvu, Liepājas un citu mūzikas skolu audzēkņi.  “Šķiet, ka vairāk vai mazāk ir aptverta visa Latvija. Manuprāt, pievilcīga ir pati Gaujiena un tās kultūras mantojums. Turklāt te dzīvo interesanti cilvēki, īpaši J.Vītola muzeja direktors Jānis Krišjānis, kurš pats ir kā dzīvs Jāzeps Vītols,” atzīst I.Račevska. Nometnes vadītāja Ilze Dave atzīst, ka nometnes būtība un norise ir nemainīga, bet dažādas aktivitātes brīvajā laikā ir atšķirīgas. Rītvakar visiem tiks jautāts, vai nākamvasar atkal vēlas dziedāt un muzicēt. Ja atsaucība būs, protams, atkal tiks rakstīts projekts Kultūrkapitāla fondam un meklēti atbalstītāji “Vītolēniem”.

Kultūra