Ikgadējie kursi amatierteātru režisoriem

2011. gada 17. janvārī aizsāksies Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras rīkotie ikgadējie tālākizglītības kursi Latvijas amatierteātru režisoriem ar vidējo speciālo vai bez profesionālās izglītības.

“Tiem, kuri jau vada amatierteātri vai vēlas to uzsākt, tiek piedāvāta iespēja apgūt vai atsvaidzināt savas zināšanas tālākizglītības programmā. Kursi ietver amatierteātru režisoru profesionālu apmācību. Tā ir iespēja iegūt zināšanas teātra mākslas jomā teātra speciālistu un pedagogu vadībā,” informē Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bika.

Kursu programmā tiks apgūtas tēmas par režisora darbu pie lugas un darbu ar aktieriem. Apmācības metodes ietver lekcijas un praktiskās nodarbības. Programmu paredzēts apgūt četrās sesijās (160 mācību stundās). Kursus vadīs režisors Valdis Lūriņš. Darba procesā tiks pieaicināti Latvijā pazīstami teātra mākslas speciālisti. Kursu beidzēji noslēgumā saņems sertifikātu.

Pieteikšanās līdz 2011. gada 7. janvārim pie NKMVA amatierteātru mākslas ekspertes Daces Vilnes: [email protected]; 67228985

Kultūra