Izdejo sudraba jubileju

Šī sezona Alsviķu pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Jandāls” bijusi sudraba apvīta – aprit 25 gadi, kopš kolektīva dibināšanas. Par godu šim notikumam, pagājušajā sestdienā notika jubilejas sarīkojums “Sidrabiņa danci vedu”.
“Nav jau noslēpums, ka visādi ir gājis. Bijuši gan stabilāki laiki, gan nestabilāki, mainījušās paaudzes, vienus dejotājus nomainījuši citi, taču mīlestība uz deju ir neizsmeļama,” sacīja pasākuma vadītāja Ieva Bistrova. “Mīlestība uz deju ir spējusi vest uz kopīgiem mēģinājumiem sezonu pēc sezonas. Dejotprieks ir ļāvis pamosties pat sešos no rīta uz ārkārtas mēģinājumiem vai pieturējis miega peli, kad nācies pakavēties mazliet ilgāk.” Lai gan kolektīvs nes Alsviķu vārdu, tas savedis kopā dejotājus ne tikai no Alsviķiem, bet arī no Alūksnes, Zeltiņiem, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, Strautiņiem, Nēķenes, Karvas un Ilzenes. Vairums no viņiem “Jandālā” dejo 3 līdz 6 sezonas, bet vecākie var lepoties ar 18 līdz 23 gadu ilgu stāžu.

Ar kolektīvu kopā jau 20 gadus
Gandrīz tikpat ilgi ar kolektīvu kopā ir Ilze Līviņa. Viņa “Jandālu” vada kopš 1991.gada, nomainot toreizējo kolektīva vadītāju Astrīdu Bēteri. “Tā ir veiksme, ka Ilze pārņēma šo stafeti un tur šo stafetes kociņu savās rokās jau divdesmit gadus. Viņa ir spējusi noturēt un izveidot kolektīvu par stabilu vērtību,” norādīja I.Bistrova. Al­sviķu kultūras nama vadītāja, kas pati kļuvusi par kolektīva dalībnieci, Marina Ramane uzsvēra, ka liela pateicība pienākas arī Ilzes ģimenei un it sevišķi dzīvesbiedram Sandoram Līviņam. “Viņi ne tikai bijuši iecietīgi pret Ilzes biežo prombūtni no mājām, bet arī paši aktīvi iesaistās, lai palīdzētu sagatavoties koncertiem vai pasākumiem,” viņa sacīja.

Alsviķu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Dzintra Bāliņa bija tā, kura 1986.gadā lika pamatus kolektīva dibināšanai. Pēdējos gados mīlestību pret deju Dz.Bāliņa izpauž, darbojoties Alsviķu kultūras nama senioru deju kolektīvā “Vēlreiz”. Šis kolektīvs kāpa uz skatuves, lai sveiktu “Jandālu” ne tikai ar laba vēlējumiem, ziediem un dāvanām, bet arī dejojot. Pasākumu kuplināja “Jandāla” draugi – deju kolektīvi no Jaunannas un Malienas pagastiem. Strap sveicējiem kuplā skaitā pārstāvēti bija arī citi Alsviķu kultūras nama amatiermākslas kolektīvi, viesi no kaimiņu pagastiem, kā arī pašvaldības pārstāvji.

Saņem Atzinības rakstus
“Man liekas, nevienam nav jāsaka, ko Alsviķiem nozīmē “Jandāls” un ko Alsviķiem nozīmē Ilze,” norādīja Alūksnes novada domes deputāte un ilggadējā Alsviķu pagasta padomes vadītāja Sandra Zeltiņa. Viņa kolektīvam pasniedza Atzinības rakstu no Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra par nozīmīgu ieguldījumu tautas dejas popularizēšanā, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā, bet kolektīva vadītajai – Atzinības rakstu no Kultūras ministrijas par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu darbību dejas mākslas nozarē, kā arī ieguldījumu Alūksnes novada kultūras dzīves veidošanā.

Vislielākie sveicēji gan izrādījās paši “Jandāla” dejotāji. “Mēs visi zinām, ko tu mums nozīmē un ko tu priekš mums vari izdarīt. Ja kāds nevar to dejas soli vest, tu stājies viņa vietā. Mēs zinām, ka tad, kad ir uz astoņiem pāriem deja iestudējama, tu sastādi visus 12, lai visi var izdejoties un visiem ir prieks. Un tu zini, ko mēs tevis dēļ varam. Mēs varam braukt no Rīgas uz vienīgo mēģinājumu, lai iestudētu deju tavam vienīgajam atskaites koncertam. Tu zini, ka mēs varam dejot lietū, tādi priecīgi, smaidīgi un laimīgi, tā ka ūdens šļakst uz visām pusēm. Mēs esam īsti jandalētāji,” kolektīva vārdā vadītāju I.Līviņu uzrunāja dejotāja Sandra Kustova.

Vairāk foto šeit .

Kultūra