Izstāde – kā ideju banka

Lai uzzinātu, kādus brīnišķīgus, meistarīgus un no dažādiem materiāliem veidotus radošos darbus prot Veru rajona skolēni, līdz novembra vidum ikvienam ir iespēja apmeklēt jaunatklāto izstādi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izstāžu zālē (jaunās ēkas 324.telpā).

Sadarbojoties ar Veru rajona mājturības skolotājiem, sestdien ģimnāzijā bija izstādes atklāšana Alūksnes un Apes novadu mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības laikā. Izstādē skatāmi Veru rajona 14 skolu audzēkņu darbi – kopumā apmēram 600 vienību. Darbus mājturības un vizuālās mācības stundās veidojuši 4. līdz 9.klašu skolēni dažādās tehnikās, kā materiālus izmantojot koku, metālu, stiklu, audumu, dziju un citus. Vērojot izstādi, pārsteidz darbu dažādība un radošās, oriģinālās idejas, tādēļ Alūksnes un Apes novadu skolu klašu kolektīvi aicināti izmantot iespēju un aplūkot šo izstādi. Izstāde Alūksnē iekārtota, pateicoties amatu mācības skolotājam Mārtiņam Biezajam no Alūksnes, Alūksnes un Apes novadu mājturības skolotāju metodiskās apvienības koordinatorei, mājturības skolotājai Guntai Tučai, Veru rajona mājturības, vizuālās mākslas skolotāju apvienības vadītājam Kaido Kāsam.

Igauņi pauda pateicību, ka ģimnāzija piekritusi savās telpās izvietot šo izstādi, kā arī atsaucās uz veiksmīgo sadarbību starp Alūksnes un Veru skolotājiem, skolēniem jau vairāku gadu garumā. K.Kāss norāda – izstādē aplūkojamos darbus skolēni veidojuši mācību stundās. Igaunijā noteikts, ka 4.klasē ir viena mājturības stunda nedēļā, 5. līdz 8.klasē -  divas, bet 9.klasē – viena, tomēr katra skola pēc saviem ieskatiem varot šo skaitu palielināt. “Arī izstādes darbos redzam, ka katram skolotājam ir savs rokraksts. Igaunijā ir daudz dažādu konkursu, kur bērni piedalās ar saviem radošajiem darbiem. Esmu novērojis, ka Latvijā no vienkāršām izejvielām prot pagatavot labus darbus – tas mums būtu no jums jāpamācās,” saka K.Kāss.
G.Tuča atzīst – Veru rajona skolēnu darbi ir kā ideju banka. “Igauņi savos radošajos darbos prot veiksmīgi savienot senatnīgo ar mūsdienīgo, prot pārkāpt tradicionālajām robežām, izmantot dažādus materiālus un arī katram nelielam darbam piešķirt savu pievienoto vērtību,” vērtē G.Tuča.

Iecerēts, ka pavasarī Alūksnes un Apes novadu skolu audzēkņu darbu izstāde būs skatāma Veru – iespējams, pat pilsētas muzejā.

Vairāk foto šeit .

Kultūra