Izstāde “Mans vaļasprieks” Gaujienā

Gaujienas pagasta pensionāri šodien tiekas Ziemassvētku sarīkojumā, kurā viesos aicināti novada pilsētas Apes un pagastu – Virešu un Trapenes – seniori un Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” dalībnieki. Atsaucoties pensionāru padomes priekšsēdētājas Laumas Lāces aicinājumam, sadarbībā ar Edīti Veinbergu tika iekārtota rokdarbu izstāde “Mans vaļasprieks”.

Kultūra