Izmantota iespēja sagatavoties skolai

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs realizēja nometni „Ķarlsons lido atkal!”. Nometnes mērķauditorija bija Alūksnes novada bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem, gan tie, kas rudenī uzsāks skolas gaitas, gan tie, kas skolas gaita uzsākuši pirms gada vai diviem.

Nometni atbalstīja Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde un tās mērķis bija veicināt Alūksnes novada bērnu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi. “Šajā nometnē bērni tika mudināti darboties radoši, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā arī attīstīt interesi un vēlmi lasīt grāmatas. Tā kā šajā gadā 105 gadu jubileju svin Astrīda Lingrēna, tad nometnes pamattēmai bija izvēlēts viņas grāmatas varonis Karlsons.  “Nometnes laikā mācījām bērniem kopt labsirdīgas, iejūtīgas, atsaucīgas, uzticības pilnas savstarpējās attiecības un to, cik krāsaina ir pasaule, kad esam savstarpēji laipni, iepriecinām viens otru un palīdzam viens otram,” teic nometnes vadītāja Kristīne Vimba.

Nometnē bērniem darboties palīdzēja sajūtu Juši- Bolis, Tauša, Ozis, Auša, Smeķis. Katra nometnes diena tika veltīta kādam no Jušiem. Katru dienu bērni kopā ar skolotājām lasīja grāmatiņas fragmentus un skatījās multfilmu. Bērni savus spēkus pārbaudīja jautrajās stafetēs, un devās arī ekskursijā uz Igauniju, kur viesojās Pokummā muzejā un dabas takā. Īpašs bija atpūtas brīdis Veros, kur nometnes dalībnieki mielojās ar Veru pilsētas 229.dzimšanas dienas torti.

Atgriežoties Alūksnē bērni ar lielu interesi iepazina veterinārās klīnikas „Labākie draugi” veterinārārstes Signes Gorbānes darbu un mācījās ārstēt rotaļlietu sunīti. Visi priecājās par spoka apmeklējumu Alūksnes muzejā. Īpaši pārsteigums bija sunīša Trumena viesošanās nometnē un Karlsona ierašanās uz nometnes noslēguma tortēm, kuras gatavoja paši nometnes dalībnieki.
Pedagogi ir gandarīti par pavadīto nedēļu un atzīst, ka augusta vidus ir ļoti piemērots laiks nometnei jaunāko klašu skolēniem, jo palīdz sagatavoties mācību gadam. 

Skolu ziņas