Konkurss: atbildi pareizi un laimē ielūgumus uz Slavenā Jersikas orķestra koncertu un balli Pilssalas estrādē

Atbildi pareizi un laimē ielūgumus uz Slavenā Jersikas orķestra koncertu un balli kopā ar brāļiem Ati un Jāni Auzāniem Alūksnes Pilssalas estrādē 21.jūnijā.


Cik lielā dziļumā nārsto zuši?


a) 7 km,


b) 9 km, 


c) 11km.

Visvecākā zināmā zuša vecums ir:


a) 49 gadi,


b) 32 gadi,


c) 58 gadi.

Kura no zušu sugām dzīvo Alūksnes ezerā?


a) jūras zutis,


b) Amerikas zutis,


c) Eiropas zutis.

Atbildes sūti uz e-pastu: [email protected] līdz 17.jūnijam.

Kultūra