Lāčplēša dienas un valsts svētku pasākumi Apes novadā

Aicinām ikvienu 11.novembrī piedalīties Lāčplēša dienai veltītos pasākumos Apes novadā, līdzi ņemot lāpu, svecīti, gaismiņu:

Gaujienā plkst. 16.00 Lāčplēša dienai veltīts gājiens un piemiņas brīdis Gaujienas kapos pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām;

Apē plkst. 16.30 Svētbrīdis Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā baznīcā, plkst. 17.00 Gaismas gājiens uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņas vietu Apes kapsētā (pulcēšanās gājienam pie Apes Svētā Mateja ev.lut. baznīcas), plkst. 17.30 Atceres brīdis Apes kapsētā;

Trapenē plkst. 17.00 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Trapenes pagasta pārvaldes ēkas, lāpu gājiens no Trapenes pagasta pārvaldes ēkas līdz kultūras namam, prezentācija par Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Rūdolfu Maltenieku, filma “Rīgas sargi”;

Esam jau domās un darbos Latvijas simtgadei, bet šogad Latvijas valsts dibināšanas 98.gadadienas priekšvakarā aicinām apmeklēt svinīgos pasākumus Apes novadā:

17.novembrī, Trapenes kultūras namā plkst. 19.00 Latvijas valsts svētku koncerts “Man jābūt”, piedalās Laila Ilze Purmaliete un Jānis Paukštello;

18.novembrī, Virešu saieta namā plkst. 19.00 Apes novada “Gada cilvēks – 2016” svinīgs sarīkojums;

19.novembrī, Apes tautas namā plkst. 15.00 “Latvijas valsts svētku svinīgs sarīkojums”, Veltījuma koncerts Valsts svētkiem “Ir vērts”, piedalās aktrise Anita Grūbe, vokāliste Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis;

19.novembrī, Gaujienas tautas namā plkst. 16.00 Latvijas Republikas gadadienai veltīts koncerts „Māmiņa - Latvija” piedalās gaujienietis - saksofonists E. Trapāns.

Lai gaišs un ģimenisks Latvijas valsts mēnesis!

Kultūra