“Lainvai” - 5 gadi

Gaujienas tautas namā 15.oktobrī skanēja dziesmas, apsveikumi un labi vārdi, priecēja atraktīvi priekšnesumi un ziedi. Tie visi bija veltīti senioru ansambļa “Lainva” dalībniecēm un vadītājai piecu gadu jubilejā.

Neparastais ansambļa nosaukums radies no trīs vārdu pirmajām zilbēm – Lai – ma, In – dra un Va – lija. Tautas nama vadītāja Laima Poševa bija iniciatore senioru ansambļa veidošanai, un viņas ierosmei uzreiz atsaucās Indra Sadovņikova, kas ir gan tā vadītāja, gan dalībniece un Valija Einberga. Valija arī parūpējās, lai pagasta padome ansambļa dalībniecēm iegādājas audumu tērpiem, bet tos šuva pašas. “Ansambļa jubilejas koncertu “Mūsu dzīve” organizēja Laima Poševa, kas ir arī mūsu kolektīva menedžere. Viņa bija uzaicinājusi Gulbenes kultūras centra vīru ansambli “Namejs”, ar kuru veidojas draudzīgas saites. Ciemojās arī Virešu pagasta senioru ansamblis, diemžēl nevarēja atbraukt Veclaicenes ansamblis. Mūs sveica citu Gaujienas kolektīvu dalībnieki - “Sinda” dejotājas, Elga Rācene ar dramatisko kolektīvu, kas radīja jautrību, kora “Gaujiena” pārstāve Vizma Dandena. Bija ļoti jauki, tāpēc sakām visiem lielu paldies,” stāsta I.Sadovņikova.

Protams, dziedāja arī pašas jubilāres, kuras šai reizei izvēlējās pašas mīļākās dziesmas no plašā repertuāra. Starp tām ir “Gaujai” ar Kornēlijas Apškrūmas vārdiem un I.Sadovņikovas mūziku.

Ansambļa repertuārā tiek iekļautas dziesmas, kuras patīk, turklāt ar nosacījumu, lai tās nebūtu pārāk sarežģītas un grūti izdziedamas. Parasti tās ir melodiskas. Tautas dziesmu apdares sagatavo I.Sadovņikova pati. “Esam septiņas dalībnieces, un katra balss ansamblī ir svarīga. Līdz ar gadu nastu balss vairs nav tik skanīga un noturīga, tāpēc daža dziedātāja ir no ansambļa aizgājusi,” atzīst I.Sadovņikova. “Lainvai” nav daudz izbraukuma koncertu, jo tie saistīti ar izdevumiem. Tāpēc atmiņā spilgta saglabājusies uzstāšanās draudzības vakaros Igaunijā, Veclaicenē, Apē un Virešos.  

Kā katru gadu sezonu ansamblis sāka līdz ar Dzejas dienām septembrī, kad to aicina dziedāt bibliotēkas rīkotajā pasākumā. Novembrī ansambļa dziesmas skanēs kopējā amatierkolektīvu koncertā Latvijas dzimšanas dienai, pēc tam - pašdarbnieku vakarā un Ziermassvētkos. “Kamēr dziedam, tikmēr ir dzīvesprieks. Gribu vēlēt ansambļa dalībniecēm labu veselību un izturību, lai kopā varam dziedāt vēl ilgi,” saka ansambļa vadītāja. Viņa atzīst, ka kopā ir labi ne tikai dziedāt, bet arī svinēt dzīves jubilejas, tikties un parunāties.

Vairāk foto šeit .

Kultūra