Lasa un gūst prieku zibakcijā "Latvija lasa"!

Jau piekto reizi trešdien, 24. maijā pulksten 12.00, atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē, norisinājās Lasīšanas dienas zibakcija. Pie iemīļotākajām grāmatām aicināja pulcēties lielus un mazus lasītājus visā Latvijā, tostarp Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Akcijas organizatori, Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, aicināja izvēlēties mīļāko grāmatu, piemērotāko vietu, uzaicināt lasāmbiedrus un dalīties lasītpriekā šodien jebkurā vietā Latvijā, lasot katrs savu līdzpaņemto grāmatu vai e-grāmatu.

Kultūra