Latvijas Kultūras koledžas jauktais koris "Bonum cultura" sniegs labdarības koncertu Zeltiņu baznīcā

Alūksnes novada Zeltiņu pagasta baznīcā 25.oktobrī pulksten 15:00 Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas koris „Bonum Cultura” Laura Lieldiena vadībā sniegs koncertu „Ceļojums laikos un pasaulē”, lai vāktu līdzekļus baznīcas altāra atjaunošanai.

Šā pasākuma galvenais mērķis ir vākt līdzekļus Zeltiņu baznīcas altāra atjaunošanu. Zeltiņu baznīca ir nozīmīga ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī blakus pagastiem – Ilzenes, Kalncempju un Strautiņu. Šis ir tikai pirmais solis, jo baznīcai ir nepieciešams kapitālais remonts, bet šobrīd tam nepietiek līdzekļu. Uz doto brīdi baznīcai daļēji ir nomainīti vecie logi pret jauniem un kopš šā gada septembra no baznīcas ieejas līdz autoceļam ir izveidoti bruģēti pakāpieni.

Korim šis ir nozīmīgs koncerts, jo tas ir pirmais izbraukums pa Latvijas teritoriju, jo iepriekš ir notikušas uzstāšanās Rīgā un Francijā. Tas ir arī pirmais koncerts, kas tiks sniegts jaunajā mācību gadā, lai gan pirmās ieskaņas jau izskanēja Latvijas Kultūras koledžas atklāšanas pasākumā 2014.gada 1.septembrī.


Koristi ir sajūsmā un gaida šo pasākumu ar nepacietību, jo tā ir jauna pieredze, emocijas un vēl nezināma vieta. Tieši tādēļ notiek ļoti intensīvi mēģinājumi, lai sagatavotos un sniegtu brīnišķīgu koncertu, kurā dziedās 5 valodās – latviešu, latīņu, lietuviešu, angļu un afrikāņu.


LKA Latvijas Kultūras koledžas jauktais koris „Bonum Cultura” dibināts 2013.gada 19.septembrī, pateicoties Laurim Lieldienam. Šobrīd korī dzied 72 dziedātāji. Šī pastāvēšanas gada laikā koris sniedzis koncertus gan Rīgā, gan Francijā, arī piedalījies 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, Ziedoņdārza svētkos, uzstājies „Dziedošajās ģimenēs”, atbalsot Ivetu Baumani. „Bonum Cultura” repertuārā ir apmēram 70 dziesmas gan latviski, gan citās valodās – lietuviešu, igauņu, latīņu, angļu, franču, afrikāņu, vācu, izdomāta.


Kultūra