Latvijas Mākslinieku savienības muzejs ar jaunu ekspozīciju svinēs savu 15 gadu jubileju

Latvijas Mākslinieku savienības muzejs ar jaunas 20.gadsimta 70.-80.gadu dekoratīvās koktēlniecības ekspozīciju "Russkij ļes" svinēs savu 15 gadu jubileju, informē biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" (LMS) prezidents Igors Dobičins.

Latvijas Mākslinieku savienības muzejs ir LMS īpašumā esošs unikāls 20.gadsimta otrās puses mākslas darbu krājums, kuru LPSR Mākslas fonds sāka iepirkt 1957.gadā, un uz šīs kolekcijas bāzes 2001.gada 27.septembrī tika izveidots Latvijas Mākslinieku savienības muzejs.

Par muzeja izveidi tika nolemts LMS valdē toreizējā LMS prezidenta Egila Rozenberga vadībā, un muzeja pirmā vadītāja bija gleznotāja Sandra Krastiņa, kura izveidoja pirmo ekspozīciju 3.stāvā, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā. Latvijas kultūrtelpā šī muzeja vēstījums gan vēsturiskā, gan laikmetīgā kontekstā ir skatījums uz mākslu, kas kā laikmeta zīme veidojusies līdz ar LMS kā kultūras industrijas attīstību 20.gadsimta otrajā pusē līdz mūsdienām.

LMS muzejs ir turpinājis 1941.gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, sabiedriskās organizācijas "Latvijas Mākslinieku savienība" darbības stratēģiju, un kopš 2014.gada LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss.

LMS īpašumā atrodas muzeja krājums - ap 16 000 vienību, tajā skaitā ap 5000 mākslas darbu ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss - un mākslinieciskai daiļradei speciāli celtās ēkas, radošās darbnīcas, to aprīkojums, kas ir vienīgais šāds Latvijas kultūras industrijas komplekss, kas tiek izmantots arī mūsdienās.

LMS muzejā pārstāvētas tādas spilgtas personības kā Leo Svemps, Boriss Bērziņš, Jānis Pauļuks, Lea Davidova-Medene, Juris Mauriņš, Bruno Strautiņš, Rūdolfs Heimrāts, Silvija Šmidhena, Juris Gagainis un citi autori, kuri ir novatorisku ideju realizētāji mākslā.

Laikā no 2011.gada līdz mūsdienām LMS muzeja ekspozīcijas ir paplašinājušās un izveidotas jaunas. Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīcijas skatāmas gan 11.novembra krastmalā, Gaujas ielas promenādē, radošajā kvartālā "Kombināts Māksla", gan mākslinieku darbnīcā Biķernieku ielā 140, gan Zvārtavas pilī, Apes novadā.

Kultūra