Lieldienu pasākumi Alūksnes un Apes novados

17. aprīlī 13.00, Zeltiņu tautas namā – kapelas ,Aizezeres muzikanti” koncertprogramma ,,Pavasara svētki mīlestībai un saulei”. Pēc koncerta ārā pie tautas nama brīvais mikrofons kopā ar Lieldienu zaķiem Rūdi un Janku.


17. aprīlī 16.00 Jaunlaicenes tautas namā - Lieldienu diskotēka bērniem “Rip - rep – rok”.


17. aprīlī 13.00 Veclaicenē - „Lieldienu lustes Kornetos”.


17. aprīlī 11.00 pie Alūksnes Kultūras centra - Lieldienu zaķu skrējiens un aktivitātes Lieldienu noskaņās.


17.aprīlis 11.00 Gaujienas tautas namā - Mazo vokālistu konkursi „Gaujienas Cālis un Putniņi 2017” .


Kultūra