Liepnā satiekas tautas muzikanti

Liepnā sestdien pirmo reizi saietā pulcējās tautas muzikanti. Tautas nama vadītāja Lienīte Zučika stāsta, ka uz pasākumu bija atbraukušas divas kapellas – no Vīksnas un Viļakas, un desmit individuālie muzikanti no Balviem, Žīguriem, Vectilžas, Rogovkas, Viļakas. Alūksni saietā pārstāvēja Māris Melzobs. Dalībnieki spēlēja akordeonus, bajānus, ermoņikas, cītaru, vijoles. “Iesākto tradīciju noteikti turpināsim, tikai vēl domāsim vai to rīkot vasarā vai ziemā. Latgales pusē šādi pasākumi notiek jau divdesmit gadus,” teic L.Zučika.

Kultūra