Lūdz finansiālu atbalstu diska izdošanai

Nākamajā gadā aprit pieci gadi, kopš Latvijas profesionālās mūzikas lauciņā sevi pieteicis duets „Gunārs un Zane” no Veclaicenes. Par godu jubilejai grupa plāno koncerttūri pa Latviju un jauna diska izdošanu.

Lai to izdarītu, nepieciešami apmēram 2000 lati. Pašu spēkiem duets šādus līdzekļus nevar sarūpēt, tāpēc uzsākta potenciālo sponsoru meklēšana. Par vienu no tādiem tiek uzskatīta Alūksnes novada dome, kas saņēmusi grupas pārstāvja Gunāra Plukša iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu diska izdošanā.

Iepazīstinot ar savu ieceri Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātus, viņš informē, ka diska ierakstīšana paredzēta šoziem, bet tā prezentācija varētu notikt nākamā gada aprīlī vai maijā. Apmaiņā pret finansiālo atbalstu, tiek piedāvāts minēt Alūksnes novada domi uz diska vāciņa kā vienu no atbalstītājiem, tādējādi popularizējot šīs puses vārdu jebkurā vietā, kur disks tiktu iegādāts. Tāpat kā dueta debijas diska gadījumā, kas izdots pirms trīs gadiem, arī šoreiz prezentācija plānota tepat, Alūksnē.

Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte vērš uzmanību uz to, ka duets „Gunārs un Zane” ir viens no retajiem Alūksnes novada mūziķu kolektīviem, kas izdod savus diskus. Turpmākā sadarbība ar viņiem tiek saskatīta pašvaldības pasākumu kuplināšanā ar saviem priekšnesumiem, kāda bezmaksas koncerta sniegšanā vietējiem iedzīvotājiem, kā arī jaunas ieceres īstenošanā par šlāgerfestivāla rīkošanu Alūksnes pusē.

Komitejas deputāti bija vienisprātis, ka vietējie mākslinieki ir jāatbalsta. Jautājums tikai, kādā veidā un cik lielā apmērā. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa lūdza G.Plukšu iesniegt iespējamo diska izdošanas tāmi, lai deputāti varētu spriest par finansējuma piešķiršanu konkrētu pozīciju apmaksai. Lai gan lēmums par atbalsta sniegšanu vai atteikumu netika pieņemts, viņa solīja, ka šis lūgums tiks ņemts vērā, spriežot par nākamā gada budžetu.

Kultūra