Muzejā būs Antras Upenieces lekcijas

7. aprīlī 13:00 Alūksnes muzejā notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuve (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv prezentācija par Alūksnes novadu.

LFK projektu vadītāja asistente, digitālā arhīva garamantas.lv redaktore, novadniece Antra Upeniece iepazīstinās ar digitālo arhīvu garamantas.lv un Latviešu folkloras krātuvē glabātajiem Alūksnes puses folkloras materiāliem.

Visā pastāvēšanas laikā LFK saglabājusi trīs darbības pamatvirzienus: folkloras arhivēšanu (vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu), publicēšanu un pētniecību. Folkloras arhivēšana aizvien turpinās, izmantojot mūsdienīgas metodes un tehnoloģijas, tāpat noris materiālu digitalizācija un publicēšana tiešsaistē.

2014. gadā darbu uzsācis Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv , kura mērķis ir padarīt tiešsaistē pieejamus un ērti lietojamus Latviešu folkloras krātuvē glabātos materiālus – manuskriptus, attēlus, audio un video ierakstus, un citas vērtīgas folkloras materiālu kolekcijas – aptuveni 3 miljonus folkloras vienību.
   
Savukārt 16:00, gatavojoties Lieldienām, LFK projektu vadītāja asistente, digitālā arhīva garamantas.lv redaktore, novadniece Antra Upeniece vadīs lekciju “Lieldienas: Latviešu folkloras krātuves materiālos”, kurā iepazīsimies ar senajām tradīcijām, paražām, spēlēm, dziesmām un teikām katrai dienai Lieldienu laikā. Latviešu folklorā rodamas daudz un dažādas tradīcijas, ieražas un ticējumi par to, kas jādara Lieldienās, lai satiktu ar kaimiņiem un, lai mājas valdītu labklājība un pārticība. Skatīsim arī, kā Lieldienu ticējumi laika gaitā ir mainījušies, un lekcijas noslēgumā veidosim diskusiju par Lieldienu tradīcijām šobrīd.

Kultūra