Muzeju nakts vēršas plašumā

Alūksnes un Apes novados arī šogad ir daudzveidīgs un interesants Muzeju nakts pasākumu klāsts gan lieliem, gan maziem.

Bejas novadpētniecības centrā ar vietējo cilvēku atbalstu un entuziasmu top interesants pasākums. Pulksten 10.00 būs zāģeru sacensības, veidojot mākslinieciskas figūras no koka, kā tas savulaik Bejā jau ir bijis - piedalīties aicināts ikviens interesents. Visas figūras pēc tam izvietos skolas un muzeja apkārtnē. Pulksten 16.00 apmeklētājiem tiks atklāta seno amatu darbnīca ar renovēto vērpjamo ratiņu un stellēm. Iemēģināt roku aušanā, vērpšanā, šķeterēšanā Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” dalībnieču vadībā Muzeju naktī varēs ikviens interesents.

Vēlāk Bejas bibliotēkas zālē būs tikšanās ar Jaunalūksnes kultūras mantojuma apzināšanas ekspertu Māri Arāju, pēc tam Jaunannas dramatiskais kolektīvs aicinās noskatīties Aivara Bankas lugu „Visi radi kopā”. Būs pagasta dziedošo bērnu koncerts, cienāšanās pie ugunskura ar zemnieku saimniecības “Slišiņi” atbalstu, lustes brīvā dabā dāvinās grupa „Rakari”, gaidāms arī pusnakts pārsteigums. Centra vadītāja Jolanta Baldiņa norāda, ka pasākuma laikā varēs ziedot līdzekļus informatīvo stendu izvietošanai pie vēstures un dabas objektiem Bejā. Pašlaik gidu pulciņā jau tiek apkopota informācija par tiem. “Visu dienu varēs arī aplūkot Bejas pamatskolas skolēnu rokdarbu un amatniecības darbu izstādi. Amatu mācības stundās kopā ar skolotāju Jurģi Šatilovu skolēni atjaunoja arī dekorus, kas izvietoti pie muzeja. Pirms Muzeju nakts bija ļoti liels sarūgtinājums, ņemot vērā neseno zādzību muzejā. Paldies daudzajiem cilvēkiem par sapratni un atbalstu, jaunu eksponātu ziedošanu muzejam, lai monētu stendu atjaunotu. Muzeju naktī tas gan nebūs aplūkojams,” saka J.Baldiņa.

Veclaicenes pagasta muzejā, kas kopš gada sākuma atrodas Kornetos Veclaicenes pagasta padomes telpās pirmajā stāvā kopā ar tūrisma informācijas punktu, būs pasākums “Kad kaimiņi runā atšķirīgās valodās” ar koncertu un citām aktivitātēm. Būs apskatāma arī veclaiceniešu kokgriezumu izstāde. Bet Viktora Ķirpa Ates muzejā atklās jaunu izstādi, kopā ar kaimiņiem “kaus” cūciņas, apgūs seno svēršanas prasmi, burtos malēniski un orientēsies lauku sētas labirintos. Savukārt dr.A.Misiņa medicīnas muzejā Alūksnē ikvienu gaidīs viktorīna “Iepazīsti savu organismu”.

Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas” Gaujienā pulksten 19.15 būs pagasta amatierteātra “Kaķu nams” izrāde “Runča fon Zābaka pavasaris”, kā autore un režisore ir Elga Rācene. Muzeja vadītājs Jānis Krišjānis norāda, ka būs arī tradicionālā zivju zupa, prezentācija par muzeju 50 gadu laikā, kāršu spēle kā Vītola laikos, savdabīgas zivju ķeršanas sacensības un veiklības stafete. “Muzeju nakts aktivitātes pie mums būs orientētas vietējo cilvēku auditorijai, īpaši jauniešiem, jo viņiem ir maz pasākumu, kur pielietot savas fiziskās spējas,” saka J.Krišjānis. Trapenes pagasta muzeja vadītāja Emma Valija Šļukuma atzīst – Muzeju nakts pasākumiem Trapenē līdz šim bijusi liela atsaucība. Šogad pulksten 19.00 kultūras namā būs Ģimenes dienai veltīts koncerts, pēc tam bibliotēkā - Muzeju naktij veltīts pasākums, bet no pulksten 21.00 būs atvērts muzejs. Tur varēs aplūkot izstādes par monētām, grāmatām, varēs piedalīties sportiskā veiklības stafetē un konkursā par muzeja fondu krājumu. Par pasākumiem arī  citos muzejos var gūt informāciju “Alūksnes Ziņu” afišā.

Kultūra