No pūra lādes cels pusgadsimtu krātu prieku

Sestdien, 13.martā, pulksten 19.00 notiks Kolberģa tautas nama 50 gadu jubilejai veltīts sarīkojums “Pusgadsimtu krāts prieks”. Tajā piedalīties aicināts ikviens, kurš lielākā vai mazākā mērā bijis saistīts ar tautas namu – vai nu vadot kultūras dzīvi pagastā, vai darbojoties kādā pašdarbības kolektīvā, vai arī būdams kāda tur notikušā pasākuma apmeklētājs.

“Uz tautas namu cilvēki vienmēr nākuši ar prieku un labām emocijām. Tās ir lietas, kas šobrīd mums pietrūkst visvairāk, tāpēc, ielūkojoties pusgadsimtu krātajā pūra lādē, ārā nolēmām celt tikai prieku, kas caurvīs visu svētku koncertu,” saka Kolberģa tautas nama vadītāja Rudīte Simanoviča. Viņa ir viena no 12 tautas nama vadītājiem, kas pēdējos 50 gadus rūpējušies par kultūras dzīvi pagastā. “Domāju, ka ikviens no šiem vadītājiem ir atstājis savas pēdas, ko caur atmiņām varam baudīt vēl šodien,” uzskata Kolberģa tautas nama tagadējā saimniece.

Nav tikai izklaides vieta

Gadu gaitā mainījušies ne tikai vadītāji, bet arī tautas nama nosaukumi un amatiermākslas kolektīvi, kas tajos darbojušies. R.Simanoviča atklāj, ka savulaik Kolberģa tautas nams varējis lepoties ar vīriešu un sieviešu vokālajiem ansambļiem, koriem un dažādu paaudžu deju kolektīviem. Nu laika pārbaudījumu izturējis vien vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kolberģis”, kas šogad aizvada savu sešpadsmito sezonu.

Stabilu vietu pagasta iedzīvotāju dzīvē ieņem arī rūpīgi koptās kultūras tradīcijas, kas ik gadu tautas namā pulcē lielus un mazus kultūras cienītājus. Starp ikgadējiem pasākumiem R.Simanoviča min valsts svētkiem un gadskārtu ieražām veltītos sarīkojumos. Tāpat veidotas tematiskās izstādes, rīkotas informatīvās lekcijas, notikuši dažādām paaudzēm domāti pasākumi. “Tautas nams priekš mums nav tikai izklaides vieta, bet nams, kurā kopā svinēt svētkus, iepazīt interesantus cilvēkus un uzzināt kaut ko jaunu,” apgalvo R.Simanoviča.

Uzstāsies pašmāju mākslinieki

Arī sestdien bez svētku koncerta tiks piedāvāta izstāde “Kolberģa tautas namam – 50”. Tajā tiks apkopoti materiāli, kas ieskicēs pusgadsimta laikā piedzīvoto. Atskatīties uz pēdējos 50 gados notikušo klātesošie tiks aicināti arī jubilejas sarīkojumā. R.Simanoviča norāda, ka tā pirmajā daļā viesus priecēs Kolberģa tautas nama, Bejas pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” dziedātāji un dejotāji. Savukārt otrajā daļā plānots saviesīgs vakars, kurā par muzikālo pusi rūpēsies Zigmārs un Edgars Krūmiņi, kā arī Kristīne Šomase.

Kultūra